MČ Praha 7 se systematicky snaží o zvyšování komfortu a bezpečnosti chodců v ulicích. Dochází ke zkracování přechodů, instalaci zpomalovacích prvků na silnicích a rychlost projíždějících vozidel se podařilo snížit díky Zónám 30. Sedmička nicméně dlouhodobě trpí rizikovým jednáním řidičů osobních i firemních automobilů, tj. parkování na nárožích, přechodech a chodnících. To ohrožuje bezpečnost převážně dětí, seniorů, rodičů s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí. Nevhodně zaparkované vozidlo jim brání rozhledu do křižovatky, příp. jsou nuceni vstoupit do vozovky, aby mohli pokračovat v cestě. Z těchto důvodů dochází k zabezpečování chodníků proti neoprávněnému vjíždění a parkování vozidel. Zároveň se městská část zaměřuje na doplňování rychloobrátkových parkovacích míst pro zajištění obsluhy okolních domů a zásobování místních podniků. 


 

Proč je důležité zajištění chodníků proti nedovolenému parkování?

  • Opatření zabraňují neoprávněnému a bezohlednému parkování vozidel na chodnících a nárožích, kde dlouhodobě dochází k najíždění a odstavování nákladních a dodávkových vozidel.
  • Vozidla překážejí chodcům v pohybu i rozhledu – a ohrožují tak jejich bezpečnost – zejména dětí, seniorů či rodičů s kočárky.
  • Účinně omezuje rizikové nelegální stání vozidel jednotlivců i firem, ať už se jedná o jejich nahodilé či systematické jednání.
  • Těžká vozidla navíc chodníky výrazně poškozují, dělají se na nich výtluky, strhávají obrubníky, ničí značky apod.  

   

 

Zajištění chodníků proti neoprávněnému parkování

 

V roce 2023 probíhá na území Prahy 7 zabezpečení dalších chodníků proti neoprávněnému vjíždění a parkování vozidel. Více informací zde

 

Zvýšení bezpečnosti chodníků a křižovatek probíhá na jaře 2023 v ulicích Veletržní a Bubenská, zároveň zde vzniknou nová rychloobrátková parkovací místa. Více informací zde

 

Nové antiparkovací sloupky byly na jaře 2021 nainstalovány v ul. Veletržní, na Letenském náměstí a vybraných nárožích ulice Komunardů. Více informací zde.

 

 

V roce 2020 byl antiparkovacími sloupky opatřen také přechod na křižovatce ulic Kostelní a Kamenická

 

 

Další opatření proti rizikovému parkování vozidel jsou realizována na křižovatkách ul. Veverkova a pplk. Sochora a Veverkova a Heřmanova. Více informací zde.

Křižovatka Veverkova – Heřmanova foto
Křižovatka Veverkova – Pplk. Sochora foto