V termínu od 15. 5. do 22. 6. 2023 budou probíhat úpravy ve spodní části ul. Veletržní. V křižovatce s ul. Bubenská dojde k rekonstrukci světelného signalizačního zařízení. Při této příležitosti budou realizovány dílčí úpravy této křižovatky i návazného úseku ul. Veletržní po ul. Janovského. Na tuto akci naváže rekonstrukce povrchu vozovky v ul. Bubenská.

Úpravy Veletržní – Bubenská

V rámci úprav realizovaných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy dojde ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti křižovatek, zkrácení a zabezpečení přechodů pro chodce a zlepšení prostupnosti této lokality (také v návaznosti na připravované propojení přes Bubny v ose ulic Veletržní – Dělnická). Doplněna zde rovněž budou opatření pro cyklisty a nová rychloobrátková parkovací místa pro zajištění obsluhy okolních domů a zásobování místních podniků.

Předpokládané termíny realizace

1. etapa: 15. 5. 2023 – 22. 5. 2023

Zábor chodníků a parkovacích stání.

2. etapa: 22. 5. 2023 – 15. 6. 2023

Zábor chodníků a parkovacích stání. Levé odbočení z ul. Veletržní dočasně vedeno po objízdné trase: U Smaltovny, Šimáčkova. Zábor řadícího pruhu pro odbočení vpravo v ul. Veletržní. Zábor řadícího pruhu pro odbočení vlevo v ul. Bubenská.

3. etapa: 15. 6. 2023 – 22. 6. 2023

Lokální uzavírky pruhů mobilní šipkou. Průjezd zachován.

 

Rekonstrukce vozovky v ul. Bubenská

Od poloviny června zhruba do konce července je naplánována rekonstrukce vozovky ul. Bubenská v úseku mezi ulicemi Veletržní a Šimáčkova.

Během realizace údržby dojde ve vozovce ke kompletní výměně asfaltových vrstev a novému vodorovnému dopravnímu značení. Stavební práce jsou koordinovány se Správou železnic, měly by proběhnout v rámci uzavírky železničního přejezdu v Bubenské ulici. Aktuální informace sledujte ZDE

 

Termíny prací jsou předběžné a mohou se měnit s ohledem na nutnou koordinaci s probíhající modernizací dráhy.