Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Doprava

Otázky týkající se veškeré dopravy v Praze 7
Doprava
Informace posledního příspěvku

Změny v MHD

Městská hromadná doprava není v kompetenci městské části. Systém Pražské integrované dopravy organizuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) a informace o cestování v Praze a jejím okolí najdete na stránkách Dopravního podniku nebo ROPIDu.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Parkování

Praha 7 od února 2018 přechází na nový modernizovaný magistrátní systém placeného stání. V zónách nové generace už nebudete potřebovat parkovací kartu nebo lístek za sklo. Zaplatíte si pouze elektronické parkovací oprávnění na espézetku nebo se jako návštěvník zaregistrujete přes parkovací automat či virtuální parkovací hodiny. Kontrolu budou provádět monitorovací vozy se zabudovaným kamerovým systémem.

Témata: 8  |  Příspěvky: 46

Parkování velkých au...


Zábory parkovacích stání

Veškeré žádosti o zábory jsou pečlivě prověřeny a ve většině případů redukovány. Pokud však žadatelé o zábor splní všechny nutné podmínky (smlouvu s Technickou správou komunikací, souhlas Policie – v případě záboru vozovky), nemá úřad oprávněný důvod zábor zakázat.
Městská část povolení uvydává s podmínkou, že každý kdo o zábor požádá, musí rezidentům nabídnout náhradní parkování. Informace o náhradním parkování (obvykle na Letenské pláni) a adresa a mobilní telefon na odpovědného člověka jsou vždy uvedeny na zadní straně přenosných dopravních značek označujících uzavřené ulice.
Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a Městská policie zajistí nápravu. V kalendáři na webových stránkách je k dispozici vždy seznam povolených záborů.

Témata: 1  |  Příspěvky: 2

Seznam povolených zá...


Opravy komunikací

Aktuální informace o opravách komunikací v Praze 7 naleznete vždy v kalendáři akcí na hlavní stránce webových stránek. Zde také informujeme o všech dopravních opatřeních, která jsou obvykle s opravami spojená. Upozorňujeme, že ve většině případů není městská část zadavatelem stavby (obvykle Magistrát hl. m. Prahy respektive Technická správa komunikací) ani jejím zhotovitelem (obvykle firma, kterou vybírá zadavatel).

Témata: 3  |  Příspěvky: 6

Kocourkov v ulici U ...


Uzavírky a objížďky

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky podává Odboru dopravy ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Pokud jsou důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel (pokud Odbor dopravy nestanoví jinak).

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Opravy chodníků

K opravám a výměnám povrchů chodníků v Praze 7 dochází postupně, podle výše finančních prostředků.
Realizaci oprav chodníků má v kompetenci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která také vybírá zhotovitele. Na opravy chodníků vyčlenila Praha 7 v roce 2017 více než 16 milionů Kč, což je o 10 milionů Kč více, než bylo investováno v roce 2014.
Proběhly částečné rekonstrukce chodníků v ulicích Muzejní, Letohradská, Kostelní, Šimáčkova, Dobrovského, U Uranie a Veverkova.

Témata: 1  |  Příspěvky: 3

Chybějící lavičky


Cyklodoprava

Přestože městská část cyklodopravu podporuje a snaží se přispět k hladkému soužití cyklistů, chodců a řidičů v Praze 7, není cyklodoprava v kompetenci Úřadu městské části Praha 7. Problematikou cyklodopravy se v hlavním městě zabývá Magistrát hl. m. Prahy Odbor rozvoje dopravy.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Sdílet: