Na území sedmé městské části pokračují velké stavební akce s významnými dopady na průjezdnost hlavních ulic Bubenská, Dukelských hrdinů a U Výstaviště a dalších komunikací. Dopravní omezení přináší především modernizace železnice v úseku Bubny–Výstaviště, včetně budování nového nádraží Bubny a vlakové zastávky Výstaviště. S touto klíčovou akcí jsou pak souběžně realizovány další projekty, jako jsou rekonstrukce tramvajové trati, výměny poduličních sítí, úpravy komunikací, chodníků a další zásahy do veřejného prostoru. Rok 2024 je z tohoto pohledu velmi náročný.

Aktualizovaný harmonogram prací a plánovaných výluk naleznete níže v článku.

Krátkodobá dopravní omezení

Zde vám přinášíme vám informace k aktuálně platným krátkodobým dopravním omezením.

 
Přeložky sítí v křižovatce ulic Strojnická a Schnirchova
25. března – 14. dubna 2024

Více zde
 
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Korunovační
18. března – 14. května 2024

Více zde

 

Rekonstrukce plynovodu v ul. Nad Štolou
18. března – 24. května 2024

Více zde

 

Dlouhodobá dopravní omezení

Zde vám přinášíme souhrnné informace k platným a plánovaným dlouhodobým dopravním uzavírkám.

Veškeré podrobné informace k jednotlivým etapám výluk, včetně objízdných tras najdete na stránkách Opravujeme.to.

 

Bubenská

Od 6. 1. 2024 dochází k obousměrné uzavírce ul. Bubenská v úseku mezi ulicemi Šimáčkova –Železničářů. Důvodem jsou rozsáhlé práce na odstranění stávajícího železničního přejezdu a následná výstavba nového železničního mostu. S kompletní uzavírkou i pro cílovou dopravu je třeba počítat v bloku mezi ulicemi Šimáčkova – Strojnická. Důvodem jsou souběžné stavební akce, které zde probíhají zároveň s pracemi na železničním přejezdu. Týkají se především rekonstrukce vodovodu, nových přípojek a dalších přeložek inženýrských sítí a následných úprav celého uličního prostoru. Řešeny budou povrchy komunikací a chodníků, přibudou zde nové stromy, parkovací stání a opatření pro cyklodopravu. Přístup do dotčených domů bude po celou dobu stavby zachován, možný však nebude příjezd k domům a vjezd do vnitrobloku.

Během těchto prací je zajištěno parkování pro obyvatele dotčených domů Bubenská 35, 39 a Šimáčkova 2, 4 (jako náhrada za stání ve vnitrobloku) v zařízení staveniště a také v ul. Bubenská mezi ulicemi Šimáčkova a Veletržní. Kontaktní osobou za stavbu, na kterou se obyvatelé dotčených domů mohou v této věci obracet, je Simona Karaivanova, tel.: 734656710, e-mail: karaivanovas@ohla-zs.cz

Práce v ul. Bubenská jsou plánovány do července 2024, na základě dalšího vývoje stavby může dojít ke změně termínu.

 

Dukelských hrdinů – U Výstaviště

Z důvodu prací na estakádě u Výstaviště a dalších přidružených akcí zůstává pro automobilovou dopravu uzavřený průjezd z ul. Dukelských hrdinů k Výstavišti i ul. U Výstaviště – Partyzánská včetně ul. Na Zátorách ve směru jízdy k vestibulu stanice metra Holešovic. V průběhu první poloviny roku 2024 bude také v několika etapách omezen automobilový i pěší provoz v úseku od Strossmayerova náměstí k Výstavišti dle postupu prací na rekonstrukci vodovodů.

V této lokalitě dojde k úpravám ulice Dukelských hrdinů v úseku od Strossmayerova náměstí k Výstavišti. Proběhne zde rekonstrukce vodovodu a následovat bude rekonstrukce tramvajové trati. Zároveň budou řešeny nové zastávky a povrchy komunikací. Dojde také k úpravám přechodů na Strossmayerově náměstí. V křižovatce s ul. Strojnická a U Výstaviště proběhne realizace nového železničního mostu.

Od července do října bude probíhat velká výluka tramvají od Strossmayerova náměstí k Výstavišti z důvodu rekonstrukce tramvajové trati. 

Během července dojde také k uzavření křižovatek Veletržní x Dukelských hrdinů a Veletržní x Bubenská

 

Strojnická

Do odvolání platí jednosměrná uzavírka ul. Strojnická u Policejního prezidia ve směru jízdy OC Stromovka.

 

Objízdné trasy

Během uvedených výluk, prosíme, využijte objízdných tras vedených ul. Argentinská, ul. Korunovační + Letenský tunel, tunelovým komplexem Blanka, případně nábřežními komunikacemi.

 

Libeňský most 

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 došlo k dlouhodobé uzavírce Libeňského mostu pro tramvajovou dopravu. Podrobné informace najdete ZDE.

 

Přehled uzavírek a průjezdných úseků, včetně dopravní vytíženosti můžete sledovat také na portálu Mapy.cz.


Praha 7 se snaží přispět k optimální koordinaci všech zhotovitelů, aby nepříjemná, leč nevyhnutelná dopravní omezení byla využita pro souběžnou realizaci co nejvíce akcí, které pak nebudou představovat další zátěž v následujících letech. Proto usilujeme o nastavení takových opatření, která v průběhu dopravních omezení zajistí především spolehlivý provoz veřejné dopravy s důrazem na to, aby ve stavbami ovlivněných úsecích nedocházelo ke zpožďování páteřních tramvajových linek. Zároveň požadujeme, aby byla v průběhu jednotlivých etap stavebních prací zachována stabilní a přehledná dopravní opatření na všech dotčených i navazujících komunikacích Prahy 7 a aby se omezení neměnila každých pár týdnů s tím, jak budou stavební záměry postupovat. Udržení stabilních opatření s minimálními dopady na plynulý provoz MHD a zamezení opakovaného přehazování proudů čistě tranzitujících vozidel z ulice do ulice jsou hlavní důvody, proč zůstane uzavřena i ulice U Výstaviště a Partyzánská. Toto opatření je nutné. Doprava od Trojského mostu by totiž přijela do rozkopané ulice Dukelských hrdinů a v důsledku toho by velmi pravděpodobně každý den kolabovala doprava v ul. Strojnická ve směru na Veletržní.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Více k postupu prací na modernizaci železnice najdete ZDE.


Výhled do roku 2025

Společně s pracemi na modernizaci železnice bude dokončena rekonstrukce ul. U Výstaviště po křižovatku s ul. Bubenská. Dojde také k napojení nové železniční trati na Negrelliho viadukt, což si vyžádá výluku na Bubenském nábřeží. Pravděpodobně budou ještě dokončovány chodníky včetně přeložek sítí v ul. Dukelských hrdinů. 

 

Přínosy pro Prahu 7

Uvědomujeme si, že omezení spojená s uzavírkami komplikují řadě obyvatel Prahy 7 život, a rádi bychom všechny občany poprosili o trpělivost. Nyní to bude nějaký čas náročné, ale výsledné úpravy Praze 7 významně pomohou. Modernizovaná železnice nám přinese bezkonkurečně rychlý způsob přepravy po městě, půjde o nejrychlejší spojení na linky metra A a B. Odstraní se také bariéra kolejiště, která Prahu 7 přes sto let rozděluje na dvě části, a oblast Malého Berlína získá přímý přístup k Výstavišti a do Stromovky. Díky novému vedení železnice po estakádě se konečně trvale propojí Holešovice, Bubny i Letná a vytížený přejezd v Bubenské ulici přestane blokovat dopravu. Z ulice Dukelských hrdinů se stane pěkný městský bulvár s rozšířenými chodníky lemovaný na východní straně stromořadím, zastávka Strossmayerovo náměstí na severní straně (před Libeřskými lahůdkami) bude konečně připojena až k chodníku a celá křižovatka bude postupně upravena primárně pro pěší, kterých je zde nejvíce.