Na území sedmé městské části pokračují velké stavební akce s významnými dopady na průjezdnost hlavních ulic Bubenská, Dukelských hrdinů a U Výstaviště. Především se jedná o modernizaci železnice v úseku Bubny–Výstaviště, včetně budování nového nádraží Bubny a vlakové zastávky Výstaviště. S touto klíčovou akcí jsou pak souběžně realizovány další projekty, jako jsou rekonstrukce tramvajové trati, výměny poduličních sítí, úpravy komunikací, chodníků a další zásahy do veřejného prostoru. Rok 2024 bude z tohoto pohledu velmi náročný.

Aktualizovaný harmonogram prací a plánovaných výluk naleznete níže v článku.

Zároveň upozorňujeme, že ve čtvrtek 11. ledna 2024 došlo k mimořádné uzavírce Libeňského mostu pro tramvajovou dopravu. Podrobné informace najdete ZDE.

Dopravní opatření v lednu 2024

Přinášíme vám aktuální informace k nejbližším dopravním omezením.

 

Veškeré podrobné informace k jednotlivým etapám výluk, včetně objízdných tras najdete na stránkách Opravujeme.to.

 

Bubenská

Od 6. 1. 2024 dojde k obousměrné uzavírce ul. Bubenská v úseku mezi ulicemi Šimáčkova –Železničářů. Důvodem jsou rozsáhlé práce na odstranění stávajícího železničního přejezdu a následná výstavba nového železničního mostu. S kompletní uzavírkou i pro cílovou dopravu je třeba počítat v bloku mezi ulicemi Šimáčkova – Strojnická. Důvodem jsou souběžné stavební akce, které zde budou probíhat zároveň s pracemi na železničním přejezdu. Týkají se především rekonstrukce vodovodu, nových přípojek a dalších přeložek inženýrských sítí a následných úprav celého uličního prostoru. Přístup do dotčených domů bude po celou dobu stavby zachován, možný však nebude příjezd k domům a vjezd do vnitrobloku.

Během těchto prací bude zajištěno parkování pro obyvatele dotčených domů Bubenská 35, 39 a Šimáčkova 2, 4 (jako náhrada za stání ve vnitrobloku) v zařízení staveniště a také v ul. Bubenská mezi ulicemi Šimáčkova a Veletržní. Kontaktní osobou za stavbu, na kterou se obyvatelé dotčených domů mohou v této věci obracet, je Simona Karaivanova, tel.: 734656710, e-mail: karaivanovas@ohla-zs.cz

Práce v ul. Bubenská jsou plánovány do července 2024, na základě dalšího vývoje stavby může dojít ke zkrácení termínu či dřívějšímu zpřístupnění některých úseků.

 

Dukelských hrdinů

Od 10. 1. do 28. 1. 2024 dojde k výluce tramvají od Strossmayerova nám. k Výstavišti kvůli odstranění ochranného rámu a převěšení trolejí v místě připravovaného přemostění dráhy nad vozovkou ulice Dukelských hrdinů.

Podrobnější informace o výluce tramvají jsou aktualizovány ZDE.

Z důvodu této stavby zůstává pro automobilovou dopravu uzavřený průjezd z ul. Dukelských hrdinů k Výstavišti i ul. U Výstaviště – Partyzánská včetně ul. Na Zátorách ve směru jízdy k vestibulu stanice metra Holešovic. V průběhu ledna bude omezen také automobilový provoz v úseku od Strossmayerova náměstí k Výstavišti dle postupu prací na rekonstrukci vodovodů.

Nadále platí také jednosměrná uzavírka ul. Strojnická u Policejního prezidia ve směru jízdy OC Stromovka. 

 

Objízdné trasy

Během uvedených výluk, prosíme, využijte objízdných tras vedených ul. Argentinská, ul. Korunovační + Letenský tunel, tunelovým komplexem Blanka, případně nábřežními komunikacemi.

 

Přehled uzavírek a průjezdných úseků, včetně dopravní vytíženosti můžete sledovat také na portálu Mapy.cz.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Více k plánovým výlukám v roce 2024 naleznete dále v článku.


Praha 7 se snaží přispět k optimální koordinaci všech zhotovitelů, aby nepříjemná, leč nevyhnutelná dopravní omezení byla využita pro souběžnou realizaci co nejvíce akcí, které pak nebudou představovat další zátěž v následujících letech. Proto usilujeme o nastavení takových opatření, která v průběhu dopravních omezení zajistí především spolehlivý provoz veřejné dopravy s důrazem na to, aby ve stavbami ovlivněných úsecích nedocházelo ke zpožďování páteřních tramvajových linek. Zároveň požadujeme, aby byla v průběhu jednotlivých etap stavebních prací zachována stabilní a přehledná dopravní opatření na všech dotčených i navazujících komunikacích Prahy 7 a aby se omezení neměnila každých pár týdnů s tím, jak budou stavební záměry postupovat. Udržení stabilních opatření s minimálními dopady na plynulý provoz MHD a zamezení opakovaného přehazování proudů čistě tranzitujících vozidel z ulice do ulice jsou hlavní důvody, proč zůstane uzavřena i ulice U Výstaviště a Partyzánská. Toto opatření je nutné. Doprava od Trojského mostu by totiž přijela do rozkopané ulice Dukelských hrdinů a v důsledku toho by velmi pravděpodobně každý den kolabovala doprava v ul. Strojnická ve směru na Veletržní.

 

Co nás čeká v roce 2024*

* Zde uvádíme pouze předběžné rámcové termíny, vše budeme postupně upřesňovat v jednotlivých etapách uvedených výše v článku, jakmile budeme mít konkrétní informace od Správy železnic, Dopravního podniku, TSK, Pražské vodohospodářské společnosti a dalších zhotovitelů.

 

Bubenská

Dojde ke zrušení železničního přejezdu u křižovatky s ul. Strojnická a následné výstavbě železničního mostu. S touto akcí je spojená úprava ulice v úseku Šimáčkova–Strojnická. Řešeny budou povrchy komunikací a chodníků, přibudou zde nové stromy, parkovací stání a opatření pro cyklodopravu. 

Rozsah:

• od ledna do července kompletní uzavírka od ul. Šimáčkova směrem k ul. U Výstaviště

 

Dukelských hrdinů

Dojde k úpravám ulice v úseku od Strossmayerova náměstí k Výstavišti. V několika etapách zde proběhne rekonstrukce vodovodu a následovat bude rekonstrukce tramvajové trati. Zároveň budou řešeny nové zastávky a povrchy komunikací. Dojde také k úpravám přechodů na Strossmayerově náměstí. V křižovatce s ul. Strojnická a U Výstaviště proběhne odstranění provizorního rámu a následná realizace nového železničního mostu.

Rozsah:

• od ledna vyloučen automobilový provoz od Strossmayerova nám. k Výstavišti, probíhat bude rekonstrukce vodovodů

• předběžně od 10. 1. do 28. 1. výluka tramvají od Strossmayerova nám. k Výstavišti kvůli odstranění ochranného rámu a převěšení trolejí

• během července uzavření křižovatek Veletržní x Dukelských hrdinů a Veletržní x Bubenská

• od července do října výluka tramvají od Strossmayerova náměstí k Výstavišti, rekonstrukce tramvajové trati

 

Výhled do roku 2025

Společně s pracemi na modernizaci železnice bude dokončena také rekonstrukce ul. U Výstaviště po křižovatku s ul. Bubenská. Dojde také k napojení nové železniční trati na Negrelliho viadukt, což si vyžádá výluku na Bubenském nábřeží. Pravděpodobně budou ještě dokončovány chodníky včetně přeložek sítí v ul. Dukelských hrdinů.

 

Uvědomujeme si, že omezení spojená s nadcházejícími uzavírkami zkomplikují řadě obyvatel Prahy 7 život, a rádi bychom všechny občany poprosili o trpělivost. Nyní to bude nějaký čas náročné, ale výsledné úpravy Praze 7 významně pomohou. Modernizovaná železnice nám přinese bezkonkurečně rychlý způsob přepravy po městě, půjde o nejrychlejší spojení na linky metra A a B. Odstraní se také bariéra kolejiště, která Prahu 7 přes sto let rozděluje na dvě části, a oblast Malého Berlína získá přímý přístup k Výstavišti a do Stromovky. Díky novému vedení železnice po estakádě se konečně trvale propojí Holešovice, Bubny i Letná a vytížený přejezd v Bubenské ulici přestane blokovat dopravu. Z ulice Dukelských hrdinů se stane pěkný městský bulvár s rozšířenými chodníky lemovaný na východní straně stromořadím, zastávka Strossmayerovo náměstí na severní straně (před Libeřskými lahůdkami) bude konečně připojena až k chodníku a celá křižovatka bude postupně upravena primárně pro pěší, kterých je zde nejvíce.

Děkujeme vám za pochopení.