archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na území sedmé městské části pokračují velké stavební akce s významnými dopady na průjezdnost hlavních ulic Bubenská, Dukelských hrdinů a U Výstaviště a dalších komunikací. Dopravní omezení přináší především modernizace železnice v úseku Bubny–Výstaviště, včetně budování nového nádraží Bubny a vlakové zastávky Výstaviště. S touto klíčovou akcí jsou pak souběžně realizovány další projekty, jako jsou rekonstrukce tramvajové trati, výměny poduličních sítí, úpravy komunikací, chodníků a další zásahy do veřejného prostoru. Rok 2024 je z tohoto pohledu velmi náročný. Děkujeme všem za trpělivost a pochopení.

Aktuální dopravní uzavírky ve druhé polovině roku 2024 najdete ZDE.

Krátkodobá dopravní omezení

Zde vám přinášíme vám informace k aktuálně platným krátkodobým dopravním omezením.

 
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Korunovační
aktuální etapa: 1. 6. – 31. 7. 2024

Více zde

 

Rekonstrukce plynovodu v ul. Nad Štolou
18. března – 24. května 2024, na rekonstrukci plynovodu během letních měsíců navážou úpravy povrchu chodníků a uliční zeleně, více informací ZDE.

 

 

 

Dlouhodobá dopravní omezení

Zde vám přinášíme souhrnné informace k platným a plánovaným dlouhodobým dopravním uzavírkám.

Veškeré podrobné informace k jednotlivým etapám výluk, včetně objízdných tras najdete na stránkách Opravujeme.to.

 

Bubenská

Od 6. 1. 2024 dochází k obousměrné uzavírce ul. Bubenská v úseku mezi ulicemi Šimáčkova –Železničářů. Důvodem jsou rozsáhlé práce na odstranění stávajícího železničního přejezdu a následná výstavba nového železničního mostu. S kompletní uzavírkou i pro cílovou dopravu je třeba počítat v bloku mezi ulicemi Šimáčkova – Strojnická. Důvodem jsou souběžné stavební akce, které zde probíhají zároveň s pracemi na železničním přejezdu. Týkají se především rekonstrukce vodovodu, nových přípojek a dalších přeložek inženýrských sítí a následných úprav celého uličního prostoru. Řešeny budou povrchy komunikací a chodníků, přibudou zde nové stromy, parkovací stání a opatření pro cyklodopravu. Přístup do dotčených domů bude po celou dobu stavby zachován, možný však nebude příjezd k domům a vjezd do vnitrobloku.

Během těchto prací je zajištěno parkování pro obyvatele dotčených domů Bubenská 35, 39 a Šimáčkova 2, 4 (jako náhrada za stání ve vnitrobloku) v zařízení staveniště a také v ul. Bubenská mezi ulicemi Šimáčkova a Veletržní. Kontaktní osobou za stavbu, na kterou se obyvatelé dotčených domů mohou v této věci obracet, je Simona Karaivanova, tel.: 734656710, e-mail: karaivanovas@ohla-zs.cz

Práce v ul. Bubenská jsou plánovány do konce července 2024, na základě dalšího vývoje stavby může dojít ke změně termínu.

 

Dukelských hrdinů – U Výstaviště

Z důvodu prací na estakádě u Výstaviště a dalších přidružených akcí zůstává pro automobilovou dopravu uzavřený průjezd z ul. Dukelských hrdinů k Výstavišti i ul. U Výstaviště – Partyzánská včetně ul. Na Zátorách ve směru jízdy k vestibulu stanice metra Holešovice. V průběhu první poloviny roku 2024 bude také v několika etapách omezen automobilový i pěší provoz v úseku od Strossmayerova náměstí k Výstavišti dle postupu prací na rekonstrukci vodovodů.

Informace o dopravních omezeních v ulici Dukelských hrdinů od 13. 5. 2024 najdete ZDE.

V této lokalitě dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů. Proběhnou zde práce na vodovodu a následovat bude rekonstrukce tramvajové trati. Zároveň budou řešeny nové zastávky a povrchy komunikací. Dojde také k úpravám přechodů na Strossmayerově náměstí. V křižovatce s ul. Strojnická a U Výstaviště proběhne realizace nového železničního mostu.

Od července do října bude probíhat velká výluka tramvají od Strossmayerova náměstí k Výstavišti z důvodu rekonstrukce tramvajové trati. 

Během letních měsíců dojde také k uzavření křižovatek Veletržní x Dukelských hrdinů a Veletržní x Bubenská.

Podrobné informace se připravují. 

 

Strojnická

Do odvolání platí jednosměrná uzavírka ul. Strojnická u Policejního prezidia ve směru jízdy OC Stromovka.

 

Objízdné trasy

Během uvedených výluk, prosíme, využijte objízdných tras vedených ul. Argentinská, Letenský tunel, tunelovým komplexem Blanka, případně nábřežními komunikacemi.

 

Libeňský most 

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 došlo k dlouhodobé uzavírce Libeňského mostu pro tramvajovou dopravu. Podrobné informace najdete ZDE.

 

Přehled uzavírek a průjezdných úseků, včetně dopravní vytíženosti můžete sledovat také na portálu Mapy.cz.


Praha 7 se snaží přispět k optimální koordinaci všech zhotovitelů, aby nepříjemná, leč nevyhnutelná dopravní omezení byla využita pro souběžnou realizaci co nejvíce akcí, které pak nebudou představovat další zátěž v následujících letech. Proto usilujeme o nastavení takových opatření, která v průběhu dopravních omezení zajistí především spolehlivý provoz veřejné dopravy s důrazem na to, aby ve stavbami ovlivněných úsecích nedocházelo ke zpožďování páteřních tramvajových linek. Zároveň požadujeme, aby byla v průběhu jednotlivých etap stavebních prací zachována stabilní a přehledná dopravní opatření na všech dotčených i navazujících komunikacích Prahy 7 a aby se omezení neměnila každých pár týdnů s tím, jak budou stavební záměry postupovat. Udržení stabilních opatření s minimálními dopady na plynulý provoz MHD a zamezení opakovaného přehazování proudů čistě tranzitujících vozidel z ulice do ulice jsou hlavní důvody, proč zůstane uzavřena i ulice U Výstaviště a Partyzánská. Toto opatření je nutné. Doprava od Trojského mostu by totiž přijela do rozkopané ulice Dukelských hrdinů a v důsledku toho by velmi pravděpodobně každý den kolabovala doprava v ul. Strojnická ve směru na Veletržní.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Více k postupu prací na modernizaci železnice najdete ZDE.


Výhled do roku 2025

Společně s pracemi na modernizaci železnice bude dokončena rekonstrukce ul. U Výstaviště po křižovatku s ul. Bubenská. Dojde také k napojení nové železniční trati na Negrelliho viadukt, což si vyžádá výluku na Bubenském nábřeží. Pravděpodobně budou ještě dokončovány chodníky včetně přeložek sítí v ul. Dukelských hrdinů. 

 

Přínosy pro Prahu 7

Uvědomujeme si, že omezení spojená s uzavírkami komplikují řadě obyvatel Prahy 7 život, a rádi bychom všechny občany poprosili o trpělivost. Nyní to bude nějaký čas náročné, ale výsledné úpravy Praze 7 významně pomohou. Modernizovaná železnice nám přinese bezkonkurečně rychlý způsob přepravy po městě, půjde o nejrychlejší spojení na linky metra A a B. Odstraní se také bariéra kolejiště, která Prahu 7 přes sto let rozděluje na dvě části, a oblast Malého Berlína získá přímý přístup k Výstavišti a do Stromovky. Díky novému vedení železnice po estakádě se konečně trvale propojí Holešovice, Bubny i Letná a vytížený přejezd v Bubenské ulici přestane blokovat dopravu. Z ulice Dukelských hrdinů se stane pěkný městský bulvár s rozšířenými chodníky lemovaný na východní straně stromořadím, zastávka Strossmayerovo náměstí na severní straně (před Libeřskými lahůdkami) bude konečně připojena až k chodníku a celá křižovatka bude postupně upravena primárně pro pěší, kterých je zde nejvíce.