Ve čtvrtek 11. ledna 2024 došlo k uzavírce Libeňského mostu pro tramvajovou dopravu. Autům, cyklistům a pěším, je průjezd a průchod přes Libeňský most umožněn. Uzavřen je pouze úsek od zastávky Libeňský most směrem k Palmovce. Na místě jsou k dispozici objízdné a obchozí trasy. 

S tímto dlouhodobou opatřením souvisejí změny vedení tras tramvajových linek 1, 6, 14, 25 v úseku Palmovka – Libeňský most – Maniny, resp. Dělnická a Vltavská – Těšnov (oba směry). Zavedena je náhradní autobusová doprava.

Změny tras MHD platné od 18. 3. 2024 do odvolání najdete na stránkách DPP.

Během jarních měsíců bude zahájena demolice uzavřené části libeňského soumostí, více se dočtete níže. Praha 7 v době pokračující výluky požaduje maximální preferenci MHD v dotčené oblasti. 

Vyjádření TSK  k 31. lednu 2024

V pondělí 29. ledna 2024 proběhlo druhé jednání Rady monitoringu (RAMO), na kterém byly vyhodnoceny výsledky provedených diagnostik. Zástupci RAMO projednali i všechny technické okolnosti, které mají vliv na v minulosti uvažované zprovoznění části soumostí pro tramvajovou, individuální automobilovou dopravu, chodce a cyklisty. Zároveň zvážili možná rizika a nepředvídatelné chování konstrukce, které v čase nelze s jistotou predikovat ani z aktuálně provedených diagnostických průzkumů oběma ústavy (VUT Brno a KÚ ČVUT) a z výpočetních modelů. Rada monitoringu dospěla k jednoznačnému závěru, že nedoporučují obnovení veškerého provozu. Rada tak potvrdila předpoklady z minulého týdne. Doporučuje přistoupit k demolici v současné době uzavřené části Libeňského soumostí a dále se nezabývat žádnou z variant podepření inundačního mostu. A to zejména vzhledem k nevýhodnosti řešení, jak z časového, tak finančního hlediska, kdy se předpokládaná doba realizace podepření pohybuje v řádech několika měsíců a náklady jsou ve stovkách milionů. TSK v současné době intenzivně pracuje na zahájení demolice inundačního mostu. Předpokládaný termín zahájení demolice je v jarních měsících 2024.

Dopravní podnik v současné době připravuje realizaci tramvajové zastávky na konci provozované části Libeňského soumostí, před uzavřenou částí mostu, tak aby byla pro pěší maximálně zkrácena pochozí doba na stanici metra.

Prohlídkou mostu X656, která byla provedena v období 11.–26. 1. 2024, bylo potvrzeno, že konstrukční systém mostu není funkční. Obsahuje zásadní závady, není možné predikovat jeho další chování a není zajištěna jeho bezpečnost. Pokud by došlo k náhlému kolapsu konstrukce, tak může dojít k významným škodám v jeho bezprostředním okolí s dopadem i na blízké stavby. Konstrukce oblouku mostu X656 je také přímo propojená s navazujícími rámovými stojkami, které jsou podepřeny i na oblouku. Při případném kolapsu obloukové konstrukce by mohlo dojít i ke kolapsu navazujících konstrukcí.

 

Na základě provedených geodetických měření obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku byl z bezpečnostních důvodů uzavřen inundační most X656 Libeňského soumostí. Jedná se o samostatný oblouk na Rohanském ostrově. Důvodem okamžitého uzavření byly zjištěné technické závady, vyvolané pravděpodobně silnými mrazy. V celé trase Libeňského mostu proto musela být kompletně vyloučena tramvajová doprava. Libeňský most V009 přes Vltavu má omezený pouze tramvajový provoz. Automobilová, cyklistická a pěší doprava je na tomto mostě zachována. Inundační most X656 byl kompletně uzavřen pro tramvajovou, individuální automobilovou dopravu a chodce i cyklisty. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté směřující od Palmovky na Prahu 7 obejít po lávce ke komplexu DOCK, dále po ulici Štorchova a rampou zpět na Libeňský most přes Vltavu.

Veškeré dosavadní statické výpočty a diagnostické průzkumy předpokládaly správnou funkčnost kloubů nosného systému oblouku mostu X656. Statický systém na obloukových částech Libeňského soumostí je citlivý zejména na nižší teploty v zimním období, které jsou rozhodující pro celkovou únosnost mostu.

Na základě sledování mostu v období dlouhotrvajících mrazů na začátku ledna 2024, kdy byl pozorován rozvoj poruch na mostě, byl iniciován projektantem dodatečný průzkum konstrukčního systému obloukového mostu. Průzkum provedený Vysokým učením technickým v Brně spočíval zejména v endoskopické metodě pro pohled dovnitř kloubového detailu. V tomto místě bylo zjištěno, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků.

O dalším postupu ohledně uzavřeného inundačního mostu by měla TSK hl. m. Prahy rozhodnout do konce ledna 2024.

 


V úterý 30. ledna 2024 se v budově CAMPu uskutečnila diskuze věnovaná rekonstrukci Libeňského mostu, která byla přenášena také online. Více informací a záznam diskuze najdete ZDE