Upozorňujeme, že práce v ulici Dukelských hrdinů vstupují do další fáze. Jak jsme již dříve avizovali, v návaznosti na modernizaci železnice a kompletní rekonstrukci ulice čekají tuto oblast významné změny. V několika etapách zde již probíhá rekonstrukce vodovodů, na kterou od července navážou opravy tramvajové trati a dále úpravy zastávek, přechodů pro chodce a rekonstrukce komunikací a chodníků. S ohledem na nadcházející stavební práce dochází v ul. Dukelských hrdinů od pondělí 13. 5. 2024 k přerušení provozu automobilové dopravy ve směru od ulice Kostelní k ul. Veletržní. V opačném směru bude pro průjezd uzavřen úsek od ul. Pplk. Sochora k ul. Kostelní. 

Práce na rekonstrukci vodovodů budou v současné etapě probíhat na východní straně ul. Dukelských hrdinů až do léta, kdy na ně naváže rekonstrukce tramvajové trati. Dopravní opatření si vyžádají také vypnutí semaforů na Strossmayerově náměstí. V dotčené oblasti je třeba zajistit především bezpečný pohyb chodců a plynulý průjezd tramvají až do letní výluky tramvajového provozu. Kromě MHD a IZS bude do uzavíraných úseků umožněn také vjezd pro zásobování.

S dopravními omezeními v dotčené oblasti je třeba počítat také v průběhu následné rekonstrukce tramvajové trati a dalších úprav v ul. Dukelských hrdinů a na Strossmayerově náměstí, které budou realizovány v průběhu tohoto roku. O těchto etapách vás budeme podrobněji informovat, jakmile budeme mít k dispozici konkrétní informace a termíny.

 

Dopravní opatření od 13. 5. 2024:

  • Ul. Dukelských hrdinů bude uzavřena pro automobilovou dopravu ve směru z nábř. Kpt. Jaroše v úseku Kostelní => Veletržní.
  • Ve směru od ul. Veletržní bude ul. Dukelských hrdinů uzavřena v úseku Pplk. Sochora => Kostelní.
  • Ulice Pplk. Sochora a Šternberkova budou ve směru Janovského => Dukelských hrdinů neprůjezdné.
  • V ul. Pplk. Sochora bude v úseku Dukelských hrdinů => Veverkova změněn směr projíždějících vozidel. 
     

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Tyto změny se pozitivně promítnou do termínů probíhajících staveb, neboť povedou k efektivnější realizaci prací vlivem odklonění tranzitujících vozidel, stejně tak bude možné díky omezení automobilové dopravy udržet plynulost MHD až do doby započetí rekonstrukce tramvajové trati v úseku od ulice U Výstaviště až ke Strossmayerovu náměstí.

 

© OpenStreetMap

 

Změna ve vedení linky 156

Do odvolání (předpoklad do 28. června 2024) dochází k dílčí změně trasy a zastávek pro linku číslo 156.

  • Ve směru OC Stromovka je linka vedena do ulice Dukelských hrdinů po stávající trase a následně v křižovatce s ulicí Na Ovčinách nájezdem na tramvajovou trať po ulici Dukelských hrdinů, Veletržní ulicí a dále po své trase.
  • Ve směru OC Stromovka se v ulici Dukelských hrdinů přemisťují zastávky Strossmayerovo náměstí a Veletržní palác z komunikace na tramvajovou trať do zastávek tramvají.