Po rozsáhlé rekonstrukci plynovodů se ulice Nad Štolou dočká úprav povrchů. Asfalt bude nahrazen pražskou mozaikou, vytvořeny budou tři trvalkové záhony a také rabátka pro stromy.  Práce proběhnou v letních měsících roku 2024 a budou rozděleny do několika etap, východní chodník se bude dláždit zejména od druhé poloviny června, západní chodník pak během prázdnin. Motoristy upozorňujeme na dočasná omezení, sledujte prosím dopravní značení v místě. 

V rámci rekonstrukce ulice dojde k obnovení mozaikové dlažby, v úseku Letenské náměstí – Jirečkova ulice vzniknou tři trvalkové záhony s odolnými keři a trvalkami. 

Pohled do ulice Nad Štolou, 30. léta 20. století

 

V záhonech bude použita bohatá druhová skladba, která na první pohled vypadá jako náhodná směs rostlin přírodního „divokého“ vzhledu. Brzy zjara zde nakvetou cibuloviny a s postupujícím rokem je vystřídá mix trvalek a okrasných trav. V zimním období se uplatňuje zejména textura suchých trav a části trvalek. Záhony budou ze strany od chodníku opatřeny lanovým oplocením. V každém záhonu bude vytvořena průchozí cesta, která by měla usnadnit přechod od parkujících automobilů na chodník, a současně maximálně omezit pošlapání a zničení rostlin. Příprava záhonů proběhne v létě, výsadba na podzim. V dalších úsecích ulice budou zbudována rabátka pro budoucí výsadbu stromů.

 

V souvislosti s úpravami dojde k odstranění betonových nádob. V nich rostoucí perspektivní keře muchovníků již byly přesazeny.