Upozorňujeme občany, že od 1. června do 31. července 2024 pokračuje další etapa obnovy vodovodního řadu v ulici Korunovační. Během rekonstrukce vodovodu zůstává v platnosti jednosměrná uzavírka ul. Korunovační směrem na Prahu 6. Uzavřená bude také křižovatka ulic Korunovační, Na Výšinách. Ul. Na Výšinách bude přístupná z ul. U Sparty. Práce realizuje Pražská vodohospodářská společnost.

V průběhu prací v ul. Korunovační dojde z důvodu záboru jihozápadní vozovky k  uzavírce komunikace v úseku Letenské náměstí – Jana Zajíce se zachování provozu ve směru jízdy k Letenskému náměstí. V dotčených úsecích je třeba počítat také s částečnými uzavírkami chodníků se zachováním průchodu. Ul. Na Výšinách bude u ul. Korunovační dočasně zakončena slepě, příjezd i výjezd bude v ul. U Sparty.

Objízdná trasa ve směru na Prahu 6 vede ulicemi Milady Horákové a Svatovítská.

Po dobu uzavírky ul. Korunovační zůstává v platnosti také přechodná úprava provozu spočívající v omezení tranzitu rezidentními ulicemi v horní části Letné. Více informací se dočtete ZDE.

Důvodem rekonstrukce je vysoké stáří vodovodních řadů, které byly vybudovány v letech 1940 až 1975. Obnovou bude pro místní obyvatele zajištěna bezporuchová dodávka pitné vody na několik příštích desetiletí.

Rekonstrukce vodovodu v ul. Korunovační bude pokračovat v dalších etapách, jejichž harmonogram bude ještě upřesněn. Dopravní opatření zde stanovuje Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.

V případě dotazů či připomínek se můžete obracet na Pražskou vodohospodářskou společnost: www.pvs.cz/kontakty

Děkujeme za pochopení a trpělivost během realizace prací.