V létě vstupují do další fáze velké stavební akce s významnými dopady na průjezdnost hlavních ulic Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Bubenská a dalších komunikací. Od 29. června 2024 začíná dlouho avizovaná kompletní výluka v ulici Dukelských hrdinů, která prochází celkovou rekonstrukcí. Dopravní omezení se zde dotkne tramvají i aut. Uzavřena bude také křižovatka s ulicí Veletržní. Práce zároveň pokračují v ulici Bubenská. Aktuální přehled dopravních uzavírek, naplánovaných na léto, najdete v článku níže. Práce a s nimi spojené výluky pak budou dále pokračovat i na podzim. Informace budeme průběžně doplňovat na základě aktualizace údajů a harmonogramů od jednotlivých zhotovitelů stavebních akcí. Naplánované termíny se mohou v průběhu realizace měnit.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.  

Dukelských hrdinů – U Výstaviště

Ulice prochází kompletní rekonstrukcí „od fasády k fasádě“, kterou realizují TSK, Dopravní podnik, Pražská vodohospodářská společnost a další aktéři. Dosud zde v několika etapách probíhala především rekonstrukce vodovodů a přeložky dalších sítí, na které od konce června navážou opravy tramvajové trati a dále úpravy zastávek, přechodů pro chodce, rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení revitalizace zeleně a další.

Aktuální etapy prací

29. 6. – říjen Proběhne hlavní část prací v úseku Strossmayerovo náměstí – U Výstaviště, včetně dotčených křižovatek.

29. 6. – 31. 8. Bude uzavřena křižovatka Dukelských hrdinů × Veletržní

Práce budou v dotčené oblasti probíhat v průběhu celého roku. V následujících fázích se dále přesunou také do ulice U Výstaviště a k tramvajové smyčce u Stromovky. Navazující etapy a s nimi spojené výluky budou upřesňovány.

 

Bubenská

Od počátku roku v ulici Bubenská probíhají práce na odstranění železničního přejezdu, výstavbě nového železničního mostu, rekonstrukci vodovodu a přeložek dalších uličních sítí a následných úprav celého uličního prostoru. Po dobu těchto prací platí úplná uzavírka ul. Bubenská v úseku Šimáčkova–Železničářů. Práce budou dokončeny do 31. 7.

Práce v úseku Veletržní–Šimáčkova

1.–21. 7. Rekonstrukce vozovky v ulici Bubenská v úseku mezi ulicemi Veletržní a Šimáčkova. Během těchto prací dojde ke kompletní výměně asfaltových vrstev vozovky, k lokální sanaci podloží a dalším úpravám. Stavební práce jsou koordinovány se Správou železnic a musí proběhnout v rámci uzavírky železničního přejezdu v Bubenské ulici. Komunikace bude po dobu prací uzavřena. Parkovací místa budou přesunuta do ul. Šimáčkova v úseku mezi ulicemi U Smaltovny a Bubenská.

Práce v křižovatce Bubenská × Veletržní

1.–11. 8. Během prací v křižovatce Bubenská × Veletržní bude v ul. Bubenská v úseku mezi ulicemi Heřmanova–Veletržní umožněn provoz pouze ve směru z centra. Po 11. 8. již bude ul. Bubenská kompletně průjezdná.  

 

Výluka tramvají

29. 6. (přibližně 4.30 hodin) – 2. 9. (přibližně 4.30 hodin) bude z důvodu rekonstrukce tramvajové trati probíhat výluka tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Práce a s nimi spojené výluky zde budou pokračovat i na podzim (pravděpodobně do konce října), v dalších etapách se budou posouvat také do ulice U Výstaviště směrem ke křižovatce Partyzánská × Na Zátorách. Tyto etapy výluk tramvajové dopravy budou dále upřesňovány.  

Kromě výluky tramvají mezi Strossmayerovým náměstím a Výstavištěm se do letního provozu MHD promítnou také další akce realizované v jiných částech Prahy. Kompletní vedení tras jednotlivých linek najdete na stránkách DPP. 

Tiskovou zprávu DPP k rekonstrukci tramvajové trati v ul. Dukelských hrdinů si můžete přečíst ZDE.

 

Schéma provozu tramvaje a bus 156

 

Autobusová linka 156

V průběhu letních výluk se mění také trasa linky 156, která bude krom jiného dočasně zajíždět do oblasti Malého Berlína. Zaveden bude víkendový provoz.

V pracovní dny bude linka 156 v provozu na trase: Nádraží Holešovice … Maniny – U Průhonu – Osadní – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – OC Stromovka – Výstaviště – Malý Berlín – Řezáčovo náměstí – Bubenská – Vltavská – Argentinská – Osadní – Dělnická – Maniny … Nádraží Holešovice.

O víkendu na trase: Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Kamenická – OC Stromovka – Výstaviště – Malý Berlín – Řezáčovo náměstí – Bubenská – Vltavská.

 

trasa linky 156 v oblasti Letné

V této souvislosti také upozorňujeme, že všechny autobusové a trolejbusové zastávky v Praze budou od 29. 6. 2024 na znamení. Více informací najdete ZDE.

 

Uzavírky pro auta

Od 29. 6. bude kompletně uzavřena ul. Dukelských hrdinů za ulicí Kostelní až k Výstavišti, včetně křižovatek s ul. Veletržní a dalšími ulicemi, dopravní omezení pokračují také v ulici Bubenská (viz informace výše). Uzavírka těchto dvou dopravě významných tahů je v průběhu července realizovaná souběžně, aby bylo možné práce přinášející nejvíce zatěžující omezení v co největším rozsahu uskutečnit během letních prázdnin, kdy je v Praze nižší intenzita dopravy.

Během uvedených výluk, prosíme, využijte objízdných tras vedených tunelovým komplexem Blanka, ul. Argentinská, nábřežními komunikacemi a Letenským tunelem.

 

Přehled uzavírek a objízdných tras

 

Dukelských hrdinů – uzavírka od ul. Kostelní po ul. U Výstaviště

Bubenská – uzavřena od ul. Veletržní po ul. Strojnická

Křižovatka Veletržní × Dukelských hrdinů neprůjezdná

Dukelských hrdinů – uzavírka od ul. Kostelní po ul. U Výstaviště

Bubenská – jednosměrně uzavřena ul. Veletržní po ul. Heřmanova ve směru k Hlávkovu mostu

Křižovatka Veletržní × Dukelských hrdinů neprůjezdná

Dukelských hrdinů – uzavírka od ul. Kostelní po ul. U Výstaviště

Křižovatka Veletržní × Dukelských hrdinů neprůjezdná do 31. 8.

 

Informace pro parkující v garážích a vnitroblocích v ul. Dukelských hrdinů

Pokud využíváte parkování v garážích a ve vnitroblocích v uzavřených částech ulice Dukelských hrdinů, kontaktujte, prosím, Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 7, kde s vámi pracovníci proberou možné varianty dočasného řešení. Ozvěte se, prosím, na e-mail: auta@praha7.cz


Omezení tranzitní dopravy v oblasti Letné

Nad rámec výše uvedených uzavírek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy budou také z rozhodnutí Odboru dopravy MČ Praha 7 uzavřeny vedlejší ulice na Letné jižně od ulice Veletržní pro průjezdnou dopravu. Důvodem je snaha v maximální míře navést tranzitující auta na objízdné trasy a zamezit jim v průjezdu ulicemi, které nejsou stavebně a kapacitně uzpůsobeny na vysokou dopravní intenzitu, a tranzitní doprava zde proto zásadním způsobem ovlivňuje bezpečnost provozu. 

Odbor dopravy Prahy 7 proto stanoví přechodnou úpravu provozu spočívající v osazení značek zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhu do ulic: Kostelní (od ul. Kamenická k ul. Muzejní), Ovenecká, Kamenická (jižně od ul. Veletržní) Haškova, Fr. Křížka a Nad Štolou (u ul. Letohradská).

Místní dopravy se dočasná úprava nedotkne, jelikož v rámci dopravní obsluhy je umožněn vjezd zdejším obyvatelům, zásobování, taxislužbě, opravářům a další cílové dopravě.

Opatření bude v platnosti do odvolání.


Stavební úpravy odvodňovacích šachet na Bubenském nábřeží

V rámci modernizace železniční  trati bude 1. července zahájena rekonstrukce, úprava a výstavba odvodňovacích šachet v části Bubenského nábřeží. Zachován bude průjezd jedním jízdním pruhem z Hlávkova mostu a jedním jízdním pruhem z nábřeží Kpt. Jaroše. Chodník podél řeky uzavřen, pro chodce bude připravena obchozí trasa. 

Stavba je plánována do 20. prosince 2024, více zde.

 


Vážení občané, uvědomujeme si, že omezení spojená s dopravními uzavírkami komplikují řadě obyvatel život a rádi bychom všechny občany poprosili o trpělivost. Procházíme nyní náročným obdobím, ale výsledné úpravy Praze 7 pomohou a významně zlepší veřejný prostor, dopravní obsluhu a kvalitu infrastruktury v naší čtvrti do dalších let. Děkujeme vám za pochopení.