Rada městské části je výkonný orgán zastupitelstva. Členové rady jsou starosta, místostarostové a radní, kteří se volí z řad zastupitelů. Jejich počet je lichý a nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelstva. Tvoří ji nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Rada městské části připravuje podklady pro zastupitelstvo, schvaluje body k jednání, je přípravným orgánem zastupitelstva. Rada zřizuje iniciační a poradní orgány, tzv. komise. Rada pravidelně zasedá každé pracovní úterý v 10 hodin.