Jestliže trpíte určitým zdravotním handicapem a potřebujete zažádat o konkrétní služby, příspěvky či průkazy, obraťte se na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí. Ne všechno můžeme vyřídit my sami, ale můžeme vám poradit a pomoci situaci vyřešit.Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz