V rámci projektu kreativní čtvrti Art District 7 nabízí sedmá městská část mladým umělcům startovací ateliéry za zvýhodněné nájemné. Projekt je určen pro studenty nebo čerstvé absolventy uměleckých škol (do pěti let od studia), kteří v rámci výběrového řízení na pronájem představí svůj záměr zapojení do kulturního života v Praze 7. Doba nájmu činí 3 roky. Podrobné podmínky jsou stanoveny pravidly městské části Praha 7 pro poskytnutí nebytových prostor projektu Startovací ateliéry. Termíny hodnocení podaných nabídek zveřejňuje Kulturní komise.  

V současné době není výběrové řízení na startovací ateliéry vypsáno.


Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-001-2022 (Františka Křížka, Praha 7)
Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-002-2022 (Vinařská 1, Praha 7)

 

Do výběrového řízení se může zapojit

a)  student/ka umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium), která se nachází na území MČ Praha 7
b) občan/ka s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
c)  absolvent/ka umělecké vysoké školy, která se nachází na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
d) občan/ka s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria


Povinné náležitosti přihlášky

Vyplněný formulář závazné přihlášky vč. všech povinných příloh:

1.     Potvrzení o složení soutěžní kauce (kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet či potvrzení o převodu z účtu)
2.     Výpis z evidence obyvatel nebo kopie občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti
3.     Životopis žadatele vč. ukázky tvorby (např. portfolio)
4.     Projekt užívání NBP na dobu 1-3 let (plán činnosti vč. plánovaných výstupů)
5.     Motivační dopis (zde může uchazeč popsat svoji výchozí situaci, proč se do soutěže hlásí apod.)
6.     Dokumenty prokazující oprávněnost žadatele o startovací ateliér:
          a.     Potvrzení o studiu (statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b) Pravidel)
          b.    Fotokopie diplomu (dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. c) a d) Pravidel)

Textové části přihlášky (s výjimkou potvrzení o složení soutěžní kauce) mají předepsaný formát A4. Ukázky tvorby mohou být zpracovány na formát A4 nebo A3.


Podání přihlášky         

Přihlášky se podávají nejpozději dne 16.03.2022, do 15 hod. a to osobně na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 (v úředních hodinách podatelny, přízemí budovy radnice U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (formou e-mailu nebo datové schránky)

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.


Prostudujte si prosím důkladně Pravidla a Pokyny viz níže.

Pravidla pro startovací ateliéry

Pokyny a poučení zájemce o účast ve výběrovém řízení o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor

Přihláška do výběrového řízení MČ Praha 7

 

Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-039-2021 – Startovací ateliér Komunardů 12
Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-038-2021 – Startovací ateliér Korunovační 2
Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-037-2021 – Startovací ateliér Vinařská 1

 

Do výběrového řízení se může zapojit
a)     student umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium) nacházející se na území MČ Praha 7
b)    občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
c)     absolvent umělecké vysoké školy nacházející se na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
d)    občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria


Povinné náležitosti přihlášky

Vyplněný formulář závazné přihlášky vč. všech povinných příloh:

1.     Potvrzení o složení soutěžní kauce (kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet či potvrzení o převodu z účtu)
2.     Výpis z evidence obyvatel nebo kopie občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti
3.     Životopis žadatele vč. ukázky tvorby (např. portfolio)
4.     Projekt užívání NBP na dobu 1-3 let (plán činnosti vč. plánovaných výstupů)
5.     Motivační dopis (zde může uchazeč popsat svoji výchozí situaci, proč se do soutěže hlásí apod.)
6.     Dokumenty prokazující oprávněnost žadatele o startovací ateliér:
          a.     Potvrzení o studiu (statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b) Pravidel)
          b.    Fotokopie diplomu (dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. c) a d) Pravidel)

Textové části přihlášky (s výjimkou potvrzení o složení soutěžní kauce) mají předepsaný formát A4. Ukázky tvorby mohou být zpracovány na formát A4 nebo A3.


Podání přihlášky   
      

 • přihlášky se podávají nejpozději dne 28.04.2021, do 15:00 hod. a to osobně na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 (v úředních hodinách podatelny, přízemí budovy radnice U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (formou e-mailu nebo datové schránky)


Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.

 

Prostudujte si prosím důkladně Pravidla a Pokyny viz níže.


Pravidla pro startovací ateliéry

Pokyny a poučení zájemce o účast ve výběrovém řízení o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor

Přihláška do výběrového řízení MČ Praha 7

 


ZÁMĚR SOUTĚŽE  č. 810 – startovací ateliéry v rámci podpory začínajících umělců ART DISTRICT 7

Získat do nájmu startovací ateliér je možné prostřednictvím výběrového řízení, které Praha 7 vyhlašuje v případě, že se uvolní vhodné nebytové prostory.

 

Do výběrového řízení se může zapojit

 •  student umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium) nacházející se na území MČ Praha 7
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
 •  absolvent umělecké vysoké školy nacházející se na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria

 

Povinné náležitosti přihlášky

 1. Vyplněný formulář žádosti vč. souhlasu s uveřejněním jména a příjmení
 2. Životopis žadatele a ukázky tvorby
 3. Potvrzení o studiu [statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b)]
 4. Fotokopie diplomu [dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. c) a d)]
 5. Projekt užívání NBP na dobu 1-3 let (plán činnosti včetně plánovaných výstupů)
 6. Potvrzení o složení peněžní jistoty (kauce) – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet.
 7. U fyzické osoby nepodnikající – výpis z evidence obyvatel – výpis je možno nahradit kopií OP s podpisem a souhlasem s kopií, např. „Souhlasím s kopií OP, podpis.“

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz