Jméno a příjmení patří mezi základní prvky identifikace každého člověka. Každý má povinnost užívat takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném příslušným matričním úřadem.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz
dveře 6.03