Jméno a příjmení patří mezi základní prvky identifikace každého člověka. Každý má povinnost užívat takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném příslušným matričním úřadem.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00
placeholder

Požárková Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
PozarkovaM@Praha7.cz