Jméno a příjmení patří mezi základní prvky identifikace každého člověka. Každý má povinnost užívat takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném příslušným matričním úřadem.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 261
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz