Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Strnadová Michaela PaeDr.

vedoucí odboru
dveře č. 218
tel. +420220144233
StrnadovaM@Praha7.cz

Dotační řízení 2019

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0743/18-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019.

NOVINKA: Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Přístup do dotačního portálu DOTAČNÍ PORTÁL MČ PRAHA 7

Žádosti se nově podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotačního portálu. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Žádosti o dotace se podávání v termínu od 19. do 23.11.2018 do 23.59 h. Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programové dotace pro rok 2019
Potvrzení o podání žádosti
Zásady zpracování osobních údajů
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÉ DOTACE A MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU.

DOPORUČUJEME NENECHAT PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA POSLEDNÍ CHVÍLI.


Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně.

Výsledky poskytnutí programových dotací

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 2018
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/18-Z ze dne 29.01.2018

Důkladně si prosím pročtěte Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018, kde naleznete veškeré potřebné informace.
Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 se podávají od 30.10. do 06.11.2017 (ne dříve ani později).