Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Strnadová Michaela PaeDr.

vedoucí odboru
dveře č. 218
tel. +420220144233
StrnadovaM@Praha7.cz

Dotační řízení 2018

Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně.

Výsledky poskytnutí programových dotací

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 2018
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/18-Z ze dne 29.01.2018

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACI

Důkladně si prosím pročtěte Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018, kde naleznete veškeré potřebné informace.

Termín pro podání žádostí

Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 se podávají od 30.10. do 06.11.2017 (ne dříve ani později).