Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Neustálá cenzura prováděná úřadem i zastupiteli MČ Praha 7

(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Drahý úřadě Prahy 7 a konkrétně odd. Komunikace,

do dnes jste mi Vy, tajemník ani Klára Janicki šéfredaktorka Hobuletu neodpověděli na mnoho zde položených dotazů. Navíc přistupujete k ohavným praktikám cenzury a to bezdůvodné.

Dotazy:

1.) Kdo ze zaměstnanců nebo zastupitelů má oprávnění manipulovat, upravovat a cenzurovat jednotlivé příspěvky občanů na oficiální fb stránce MČ Praha 7?

2.) Jak bude úřad řešit situaci neslučitelnou se zaměstnaneckým poměrem manažerky komunikace madam Kamily Matějkové, která co by zvolená zastupitelka za partu PRAHA SOBĚ na MHMP a kandidující i na MČ Praha 7, permanentně porušovala Etický kodex zaměstnanců MČ Praha 7 schválený 16.8.2016 starostou Janem Čižinským. Zásadní porušování tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu. Etický kodex zaměstnanců MČ Praha 7 je nezbytné dodržovat za všech okolností, jde o zákonnost, profesionalitu, nestrannost, vstřícnost, hospodárnost, neúplatnost a transparentnost. Smyslem kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. Většina těchto ustanovení v kodexu je paní Matějkovou dlouhodobě hrubě porušována různými způsoby. Není nestranná, protože kandidovat za politický subjekt a k tomu vykonávat službu občanům se ji vskutku nedařilo. Kodex jasně zadává jeho důsledné dodržování vůči občanům vždy a za každých okolností. K tomu nezvládala ani svou profesi, kdy občané na její reakci na oficiálním webu nebo fb MČ Praha 7 čekali i více než týden, což mám zdokumentované. Pana tajemníka Špoka tato stížnost nezajímá, a také nereaguje. Přes veškeré porušování kodexu paní Matějková přesto dostávala a možná dále dostává odměny, neboť neslouží občanům, ale starostovi Janu Čižinskému a jeho partaji. Kdy paní Matějková opustí funkci manažerky komunikace na našem úřadě už pro neslučitelnost funkce zaměstnance a zastupitelky popírající dohromady podstatu nestrannosti k občanům?

3.) Je možné, aby zaměstnanec úřadu MČ používal kancelář úřadu k propagaci a distribuci propagace své politické partaje, k tomu nezvolené v dané obci a zneužívat tak majetek a prostředky MČ k získání politických bodů ve volebním souboji politických subjektů?

Citát
Úvodní téma Publikováno : 26/10/2018 7:57 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Pokračování s komentářem k fotografiím:

Horní první fotografie je pořízena z fb účtu mé dcery a chybí tam mé příspěvky v diskuzi, naopak je tam pan radní Zelenka expert na "Otevřenou i novou radnici", ten se cenzuruje v té otevřenosti i sám, takže dcera si ho přečte, já ne, ale jak to, že jste zcenzurovali mě a mé příspěvky všem ostatním občanům a mohu je vidět jen já ze svého fb účtu???

Jak vidím své příspěvky ze svého fb účtu máte na této druhé fotografii. Porovnejte si to, je to vše z diskuze na oficiálním fb MČ Praha 7.

Zanechte zde prosím odpověď a zdůvodnění této cenzury.

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 26/10/2018 8:09 pm
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová, dovolím si zareagovat na Vaše dotazy.

1. Správa facebookové stránky Prahy 7 spadá do kompetence oddělení komunikace. Jsem si jist, že k žádné manipulaci, cenzuře ani úpravám příspěvků nedochází, zároveň však usilujeme o to, aby diskuze byla věcná a odpovídala pravidlům, která se na všech komunikačních platformách snažíme dodržovat.

2. Paní Kamila Matějková požádala o změnu pracovního zařazení v rámci úřadu. S účinností od 1. 11. již nepůsobí na oddělení komunikace.

3. Co se týče posledních dotazů, nemáme žádné poznatky, že by k něčemu podobnému docházelo.

S pozdravem

Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace

OdpovědětCitát
Publikováno : 02/11/2018 1:43 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Vokuši, 

vážím si toho, že alespoň Vy jste si našel čas na odpověď, bohužel opět neúplnou a nedostačující. Zároveň se ptám - proč odd. Komunikace trvá tak neúměrně dlouho reagovat a odpovědět na dotaz občanů? 

K tomu co jste mi tu napsal dodám:

1.) Pravidla jsem nikdy neporušila, pokud to budete tvrdit, laskavě to dokažte screenshotem s dotyčným komentářem jak činím já. Pravidla a Etický kodex zaměstnance MČ Praha 7 plus slib zastupitele opakovaně hrubě porušili v diskuzích madam Matějková, Klufová, Knitl, Zelenka, Čižinský, Vyhnánek, Třestíková, Tománek. Na konkrétně popsané i s důkazy dodané porušování Etického kodexu zaměstnanců paní Matějkovou nereagoval a nadále to ignoruje tajemník Špok. Paní Matějková i pan Knitl byli ve střetu zájmu i celou dobu předvolební, kdy agitovali za svou stranu a zároveň měli být nestrannými zaměstnanci MČ Praha 7. Navíc agitovali i v pracovní době a z pozice své funkce, kdy zároveň propagovali PRAHA SOBĚ. Zrovna paní Matějková se pravidla diskuze dodržovat nepokoušela, nejen že nereagovala mnoho dní na dotazy a podněty občanů, zároveň i nechala hnusné vulgární útoky na mou osobu viset na oficiálním fb Prahy 7 a teprve po mnohém upozornění je odstranila. Proč tam tyto vulgarity ponechala? Protože útočníci jsou pod fejkovým profilem známí radního Zelenky a starostova poslaneckého asistenta Tománka, nyní zastupitele Prahy 7. Máte tu ode me fotografie, porovnali jste si je jak jsem žádala? Kdo manipuluje a cenzuruje na úřadě MČ Praha 7 tímto způsobem? Já své příspěvky vidím, nikdo jiný ne, mám k tomu dokumentaci i od dalších přátel a takto to zcenzurovat může jen vaše oddělení. Administrátorkou byla paní Matějková, cenzurovala mě tedy ona? Kdo nyní jmenovitě spravuje oficiální webové a fb stránky MČ Praha 7?

2.) Kde tedy od 1.11 působí na úřadě MČ Praha 7 paní Matějková, jaká je její pozice, náplň práce a plat.zařazení? Její životopis a veškeré tyto údaje mají být veřejně k dispozici automaticky. Nyní je i zastupitelkou Prahy, tedy je nutné vědět jak a kde je nadále ve střetu zájmu. To samé pan Knitl. Žádám o tyto informace veřejnou formou.

3.) Vy nemáte poznatky, já ano. Kde starostovi lidé, jeho politický subjekt PRAHA SOBĚ uchovávali na úřadě MČ Praha 7 propagační materiál své strany? Měla PRAHA SOBĚ pronajatou a řádně placenou smlouvu o pronájmu skladových prostor v budově úřadu MČ Praha 7? 

S pozdravem Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 06/11/2018 8:46 am
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Drahý úřade a oddělení Komunikace,

máte tu ode mě dotazy od středy 6.11 pracovně úředního dne. Do dnes jste nereagovali. Proč?

Dotazy máte i na oficiální fb stránce MČ Praha 7. Některé tam visí už skutečně dlouho. Potvrdili jste mi, že při zadání dotazu občanem na tyto vaše oficiální diskuzní fóra dostanete upozornění. Proč na ně tedy nereagujete minimálně komentářem, kdy že hodláte odpovědět? Chápu prodlevu u komplikovanějších dotazů, ale porovnat si fotografie dokazující, že úřad cenzuruje nebo odpovědět na jaké pozici a s jakou pracovní náplní je nyní zaměstnána paní Kamila Matějková, je záležitost max.10 min. Proč úřadě opakovaně reagujete pomalu, pozdě nebo vůbec?

S pozdravem vaše obdivovatelka Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 12/11/2018 7:39 am
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

omluvám se za prodlení v odpovědích. Vždy se na dotazy občanů snažíme reagovat co nejrychleji, nicméně se domnívám, že reakce na většinu z Vašich dotazů zde již opakovaně zazněly. Nicméně doplňuji to, co k daným tématům ještě lze říci.

Jak Vám již kolegyně Kamila Matějková odpovídala jinde, zůstává stále ve stejné platové třídě, tedy 10. Jak jsem zde uvedl já, na oddělení komunikace již nepůsobí. Aktuálně Je zařazena v odboru Kancelář starosty a tajemníka jako referent samosprávy – tedy ve stručnosti plní úkoly a agendu volených orgánů. Pan Knitl byl v pondělí 12. 11. zvolen uvolněným radním, tedy v zaměstnaneckém poměru na úřadě pokračovat nebude.

K webovému fóru a facebookové stránce Prahy 7 opět opakovaně uvádím, že patří do agendy oddělení komunikace, tedy je spravují jeho pracovníci. Zpětně Vám skutečně nedokáži říci, kdo konkrétně který den facebook administroval. Myslím, že velké množství Vašich příspěvků (jak zde, tak na facebooku), které k radnici Prahy 7, jejím představitelům a pracovníkům opravu nejsou pochvalné, je zřejmým dokladem, že k žádné cenzuře nedochází.  

Ke zbylým Vašim dotazům jsme se zde již skutečně vyjadřovali mnohokrát (viz téma etický kodex) nebo se jedná o tvrzení, která nelze ověřit (viz využívání prostor úřadu k politické propagaci). Opravdu se snažíme reagovat na všechny příspěvky, byť kritické, které jsou věcné a kde je nač reagovat, a to přesto, že toto fórum bylo původně koncipováno jako platforma pro diskuze občanů a k zodpovězení rychlých dotazů je určena především služba Zeptat se (viz pravidla diskuzního fóra).

S pozdravem

Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace

OdpovědětCitát
Publikováno : 14/11/2018 5:03 pm
Sdílet: