Česky   English

Složení a kompetence Rady

Starosta MČ Praha 7

Mgr. Jan Čižinský (P7S)

Kompetence:
školství
zahraniční vztahy
komunikace s veřejností

Obrázek bez popisku
e-mail: CizinskyJ@praha7.cz
tel.: 774 828 345
sekretariát: 220 144 000

Místostarosta Místostarosta Místostarosta
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM (PRO7) Ing. Kamil Vavřinec Mareš (P7S) Pavel Vyhnánek M.A (P7S)

Kompetence:
doprava
životní prostředí
bezpečnost a prevence kriminality

Kompetence:
majetek
byty
nebytové prostory

Kompetence:
finance
investice
veřejné zakázky

Obrázek bez popisku

e-mail: MirovskyO@praha7.cz
tel.: 731 427 980
sekretariát: 220 144 255

Obrázek bez popisku

e-mail: MaresKV@praha7.cz
tel.: 777 084 461
sekretariát: 220 144 257

Obrázek bez popisku

e-mail: VyhnanekP@praha7.cz
tel.: 739 342 067
sekretariát: 220 144 256

Radní

Radní

Radní

MgA. Hana Třeštíková (P7S) Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D. (P7S)

Ing. Jakob Hurrle (P7S)

Kompetence:
kultura
sousedské vztahy

Kompetence:
rozvoj

 

Kompetence:
sociální politika

Obrázek bez popisku
e-mail: TrestikovaH@praha7.cz
tel.: 603 581 674
sekretariát: 220 144 001

Obrázek bez popisku
e-mail: BurgerovaL@praha7.cz
tel.: 730 187 067
sekretariát: 220 144 259

Obrázek bez popisku
e-mail: HurrleJ@praha7.cz
tel.: 770 125 246
sekretariát: 220 144 260

Radní Radní
František Vosecký
(Koalice PRO 7)

Pavel Zelenka (P7S)

 

Kompetence:
sport
místní Agenda 21
podpora podnikání
zdravotnictví

Kompetence:
zajištění sídla radnice


 

Obrázek bez popisku
e-mail: VoseckyF@praha7.cz
tel.: 736 676 676
sekretariát: 220 144 260

Obrázek bez popisku
e-mail: ZelenkaP@praha7.cz
tel.: 602 435 888
sekretariát: 220 144 259

Předsedové výborů Zastupitelstva MČ Praha 7:

Předseda Kontrolního výboru – Jan Svoboda (ANO 2011) e-mail: SvobodaJ@praha7.cz , tel.: 731 625 202
Předseda Finančního výboru – Ing. Richard Lehmann M.A. (TOP 09) e-mail: LehmannR@praha7.cz
Předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání - David Večeřa (KOALICE PRO7) e-mail: VeceraD@praha7.cz , tel.: 737 203 250

Výše měsíčního hrubého platu vyplývající ze zákona:

Starosta: J. Čižinský
Výše měsíčního hrubého platu: 72.743,- Kč

Místostarostové: O. Mirovský, K. V. Mareš, P. Vyhnánek
Výše měsíčního hrubého platu: 64.013,- Kč

Radní: H. Třeštíková, L. Burgerová, J. Hurrle, F. Vosecký, P. Zelenka
Výše měsíčního hrubého platu: 56.739,- Kč

Předsedové výborů:

J. Svoboda
Výše měsíčního hrubého platu: 49.465,- Kč

R. Lehmann, D. Večeřa - neuvolnění členové ZMČ Praha 7
Výše měsíčního hrubého platu: 4.365,- Kč

 

Výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ P7  od 01.01.2018
Copyright © 2012 Městská část Praha 7