Česky   English

Vladislav Souček

Dne 9. února 2005 převzal pan Vladislav Souček z rukou starostky MČ Praha 7 PhDr. Ivany Kučerové čestné občanství Prahy 7.

Součková, Souček, Zahradník

Umělecký vedoucí sboru RADOST PRAHA, narozený 17. dubna 1937. Působil jako vysokoškolský i středoškolský učitel odborných elektrotechnických předmětů. V současné době učí předměty sborový zpěv, intonaci a hlasovou výchovu v ZŠ. Je členem Odborné rady pro dětský sborový zpěv IPOS Artama Ministerstva kultury a členem komise Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Jako sbormistr je autorem řady úprav českých i cizích lidových písní. Bohaté a dlouholeté hudební činnosti přinesly Vladislavu Součkovi mezi jiným i prestižní „Cenu Františka Lýska“.

V. Souček  V. Souček, V. Vladyka, R. Zahradník, Z. Součková, E. Jucker, I. Kučerová, P. Jurkovič

- ; Přečteno: 7989 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7