Česky   English
O Praze 7 > Představení městské části > Čestní občané Prahy 7 > Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., vědec

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Dne 9. února 2005 převzal Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. z rukou starostky MČ Praha 7 PhDr. Ivany Kučerové čestné občanství Prahy 7.

Součková, Souček, Zahradník
Narodil se 20. října 1928 v Bratislavě. Po řadu let byl vedoucím oddělení aplikované kvantové chemie v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Později vedl ve stejném ústavu skupinu teorie chemické reaktivity. V r. 1967 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě UK, profesorem fyzikální chemie se na téže fakultě stal až po r. 1989. V r. 2001 byl zvolen čestným předsedou AV ČR. V letech 1965-1990 byl hostujícím profesorem na jedenácti universitách v Evropě.

PhDr. Ing. Rudolf Zahradník

Vědecká uznání: Zakládající člen Učené společnosti ČR, Člen Mezinárodní akademie kvantové-molekulárních věd, Člen Světové asociace teoretických organických chemiků, Čestný člen chemické společnosti NDR, Čestný člen Švýcarské chemické společnosti, Čestný člen Společnosti německých chemiků, Člen Evropské akademie umění, věd a literatury, Člen Evropské akademie věd a umění, Člen Evropské akademie pro životní prostředí, Člen  Evropské akademie, Dopisující člen Chorvatské akademie věd, Zakládající člen Inženýrské akademie České republiky, Čestný člen Carolinum

PhDr. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc a pí. Zahradníková  V. Souček, V. Vladyka, R. Zahradník, Z. Součková, E. Jucker, I. Kučerová, P. Jurkovič

Pocty: Junácký kříž bronzový, Medaile Slovenské vysoké školy technické Bratislava, Zlatá oborová plaketa J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách, Votočkova medaile, Zlatá medaile SAV za chemii, Zlatá medaile Univerzity Karlovy, Zlatá medaile Slovenské chemické společnosti.

 

- ; Přečteno: 10210 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7