Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání za účelem zlepšení a rozvoje kvality inkluzivního vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Městské části Praha 7 a Troja. V rámci projektu, který navazuje na projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání I – správní obvod Praha 7“ (MAP I), budou realizovány kroky a aktivity stanovené v MAP I a identifikované v rámci přípravy projektu MAP II.

Web: map2praha7.cz

Facebook: facebook.com/mapIIpraha7

Název projektu: „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“

REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/17_047/0011690

Zahájení projektu: 1. srpna 2019

Ukončení projektu: 31. července 2022

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.