Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání I – správní obvod Praha 7“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 rozlišuje při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce s veřejností:

  • zajištění přístupu veřejnosti k informacím
  • aktivní informování občanů
  • konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu)
  • spoluúčast veřejnosti na plánování.

Jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

Komunikační plán