• Aktualizovaná dokumentace MAP – aktualizace analytické, strategické a implementační části – akční plány zpracované na období školního roku
  • Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP
  • Aktualizovaná organizační struktura projektu zahrnující realizační tým MAP a tým implementace MAP, Řídící výbor MAP, pracovní skupiny
  • Komunikační plán
  • 6 platforem pro odborná tematická setkání (pracovní skupiny)
  • 21 organizací ovlivněných systémovou intervencí, která zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému
  • 25 jednorázových akcí uspořádaných v rámci klíčové aktivity 04 Implementace

Strategický rámec MAP do roku 2023 – aktualizace srpen 2022

Závěrečná sebehodnotící zpráva

Průběžná sebehodnotící zpráva

Strategický rámec do roku 2023

Demografická studie SO Praha 7 

SWOT analýza

Monitoring naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023
Sekundární analýza ve vztahu k základnímu vzdělávání – Vyhodnocení MAP I – základní školy

Monitoring naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023
Sekundární analýza ve vztahu k předškolnímu vzdělávání – Vyhodnocení MAP I – mateřské školy

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II za období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021