Členové Řídícího výboru 
Statut Řídícího výboru
Jednací řád Řídícího výboru