Členové Řídícího výboru 
Statut Řídícího výboru
Jednací řád Řídícího výboru 

Rok 2020

Leden (23. 1.)

Rok 2019

Říjen (23. 10.)