Odbor životního prostředí v oblasti ochrany zvířat zajišťuje mimo jiné evidenci včelstev, vydává povolení k veřejnému vystoupení zvířat, ve spolupráci s Městskou veterinární správou kontroluje zdravotní stav chovných zvířat, vede správní řízení ve věcech týkajících se ochrany zvířat proti týrání nebo opatření proti úniku zvířete. Výkon státní správy na úseku ochrany zvířat. Ve spolupráci s hl. m. Prahou zajišťuje deratizaci nebo zajišťuje odchyt zdivočelých koček na veřejných prostranstvích za účelem kastrace.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz