Když začnete chovat včely, musíte také splnit své zákonné povinnosti, tj. nahlásit počet včelstev a umístění stanoviště včelstev.

Počet včelstev a umístění stanoviště včelstev nahlaste Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem, e-mail uevcely@cmsch.cz.

Podrobnosti o registraci naleznete zde.


Registraci včelstev upravuje Vyhláška č. 136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.