Ohlašování stanovišť včelstev se řídí zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. Chovatel musí všechny údaje oznámit nejpozději pět dnů před založením/přemístěním stanoviště.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz

Jak

Založení úlu nebo nové umístění stanoviště včelstva nahlásíte na Odboru životního prostředí prostřednictvím jednoduchého formuláře. Pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, je nutné doplnit k vyplněnému formuláři jednoduchý plánek s označením stanoviště.

 

Formulář ke stažení

Zákon § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,

Vyhláška č. 327/2012 Sb., § 7 a 8