Není-li znám chovatel či vlastník uhynulého zvířete, nálezce uhynulého zvířete neboli kadaveru by měl skutečnost oznámit městské policii, příslušné obci či přímo asanační firmě.


Jedná-li se o jednotlivé uhynulé ptáky menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mikrotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, dezinfekce – Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadaveru se považuje mimo jiné zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde není ohrožena podzemní či povrchová voda. Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor - oddělení péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Batěk Tomáš

administrativní pracovník
gsm. +420603721206
batek@praha7.cz