Není-li znám chovatel či vlastník uhynulého zvířete, nálezce uhynulého zvířete neboli kadaveru by měl skutečnost oznámit městské policii, příslušné obci či přímo asanační firmě.


Jedná-li se o jednotlivé uhynulé ptáky menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mikrotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, dezinfekce – Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadaveru se považuje mimo jiné zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde není ohrožena podzemní či povrchová voda. Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz