Není-li znám chovatel či vlastník uhynulého zvířete, nálezce uhynulého zvířete neboli kadaveru by měl skutečnost oznámit městské policii, příslušné obci či přímo asanační firmě.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují v ulicích. Pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení. 

 

Jedná-li se o jednotlivé uhynulé ptáky menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mikrotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, dezinfekce – Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadaveru se považuje mimo jiné zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde není ohrožena podzemní či povrchová voda. Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte místně příslušnou krajskou veterinární správu.