Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky podává Odboru dopravy ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Pokud jsou důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel (pokud Odbor dopravy nestanoví jinak).


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Hally Martin, Bc.

referent
dveře 4.16
tel. +420220144029
gsm. +420732477247
HallyM@Praha7.cz

Žádost by měla obsahovat přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště. Je také nutné doložit souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek městské hromadné dopravy. Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů. Neplatíte žádný správní poplatek.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti:

  •  plnou moc k vyřízení
  •  souhlas příslušného orgánu Policie ČR
  •  výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  •  3x návrh dopravního opatření v měřítku 1:500
  •  souhlas Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), Bubenečská 15, Praha 6, tel. 257 015 111
  •  další doklady týkající se akce, pro kterou je objížďka požadována

Formulář ke stažení