Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů, pokud se změní určité zapsané údaje ve stávajícím průkazu: místo trvalého pobytu, rodinný stav nebo registrované partnerství, jméno, příjmení nebo rodné číslo.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře č. 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Důležité upozornění

Pokud občan nepožádá o vydání nového průkazu do 15 pracovních dnů po změně, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až 10 000 Kč.

Změna titulu není důvodem pro vydání nového průkazu. Občan však může zažádat o změnu občanského průkazu z osobního důvodu za správní poplatek 200 Kč.