Občanský průkaz musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan s omezenou svéprávností, mladší 15 let nebo ten, kdo nemá trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou městské části Praha 1 až 22. Na radnici Prahy 7 vám tedy s „občankou“ rádi pomůžeme, ať tu máte trvalé bydliště, podnájem, pracujete tu nebo třeba jenom projíždíte.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Od 2. 8. 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu,  vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Biometrickými údaji jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30.6.2000, které pozbývají platnosti 2.8.2026.

Při převzetí občanského průkazu se můžete rozhodnout, zda si kontaktní elektronický čip aktivujete (můžete tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – jeho zadání není povinné. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Informace k elektronickým funkcím občanských průkazů