Občanský průkaz musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan s omezenou svéprávností, mladší 15 let nebo ten, kdo nemá trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou městské části Praha 1 až 22. Na radnici Prahy 7 vám tedy s „občankou“ rádi pomůžeme, ať tu máte trvalé bydliště, podnájem, pracujete tu nebo třeba jenom projíždíte.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře č. 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou od 1. července vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).

 Každý se tak  může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – jeho zadání není povinné.
Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele, dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.

Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno zrychlené vydání občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale také Ministrestvo vnitra.

Informace k elektronickým funkcím občanských průkazů