Občanský průkaz musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan s omezenou svéprávností, mladší 15 let nebo ten, kdo nemá trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou městské části Praha 1 až 22. Na radnici Prahy 7 vám tedy s „občankou“ rádi pomůžeme, ať tu máte trvalé bydliště, podnájem, pracujete tu nebo třeba jenom projíždíte.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Pro každý požadovaný úkon je nutné mít zvláštní pořadové číslo.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Od 2. 8. 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Biometrickými údaji jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. 6. 2000, které pozbývají platnosti 2. 8. 2026.

Při převzetí občanského průkazu se můžete rozhodnout, zda si kontaktní elektronický čip aktivujete (můžete tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4–10 číslic) – jeho zadání není povinné. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Informace k elektronickým funkcím občanských průkazů