Občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt v České republice, musí o průkaz požádat nejpozději do 30 dnů po 15. narozeninách. O občanský průkaz je možné zažádat na Úřadě městské části Praha 7, i pokud zde nemáte trvalý pobyt.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádnou žádost, ta je pořizována přímo úředníkem, zároveň je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů (od 12 let), pouze si přinesete uvedené doklady. Standardně se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji v podobě malé karty.


V případě, že chce občan o první občanský průkaz požádat s předstihem, aby mu byl vydán již ke dni dovršení 15 let věku, vztahují se na něj podmínky jako na děti mladší 15 let – musí za něj požádat zákonný zástupce, zaplatit správní poplatek 100 Kč, a pokud je průkaz vyroben před patnáctými narozeninami, má platnost jen 5 let.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • rodný list nebo cestovní pas
  • v případě důvodných pochybností si může úřad vyžádat i doklad o státním občanství

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.


CO JE POTŘEBA ROZHODNOUT PŘI PODÁNÍ

Zápis volitelných údajů

Rodinný stav – údaj o rodinném stavu se do občanského průkazu nezapíše, pokud si to nepřejete.


MOŽNOST VYZVEDNUTÍ PRŮKAZU U JINÉHO ÚŘADU

Občanský průkaz si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti.


DOBA PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let.


PŘEVZETÍ PRŮKAZU

Občanský průkaz musíte převzít osobně a opět přitom prokázat totožnost (předložit např. dosavadní občanský průkaz, pokud je platný, nebo rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). Při převzetí občanského průkazu zadáte bezpečnostní osobní kód (4–10 číslic), který slouží k ověření vaší identity při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu