O nový občanský průkaz musí občan požádat do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž mu bylo změněno jméno, příjmení, nebo přiděleno nové rodné číslo.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře č. 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Jak

Co je třeba předložit

  • dosavadní občanský průkaz
  • rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení, nebo přiděleno nové rodné číslo

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.