Povinen/na požádat o vydání nového průkazu jste nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy jste ohlásil/a změnu místa trvalého pobytu nebo kdy rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu nabylo právní moci.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Jak

Co je potřeba předložit

  • dosavadní občanský průkaz
  • potvrzení o změně místa trvalého pobytu

Zrušení místa trvalého pobytu

Pokud bylo občanovi zrušeno místo trvalého pobytu na základě rozhodnutí, předkládá občan platný doklad totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz) a toto rozhodnutí. Dosavadní občanský průkaz je neplatný. Občan může současně požádat o krátkodobý občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.