archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 vyhlásila dotační řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019. Žádosti o dotace se podávají v termínu od 13. do 17. května 2019 – a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím el. dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Ten umožňuje vyřídit si dotace, od žádosti po vyúčtování, kompletně online. Žadatelé o dotace na sportovní činnost je v systému Grantys mohou zpracovávat již nyní. 

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2019. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě. 

Podrobné informace k programovým dotacím na podporu sportu naleznete zde.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace