Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům v oblasti sportu. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně. Žádosti se nově podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor kultury a sportu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře č. 277
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz

Žádost o dotaci na sportovní činnost 2018

Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0229/18-R na vyhlášení dotačního řízení

Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotací na sportovní činnost 2018

Položkový rozpočet – povinná příloha žádosti

Evidence členské základny – povinná příloha žádosti

Čestné prohlášení žadatele De minimis – povinná příloha žádosti

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Finanční vypořádání dotace – formulář pro vyúčtování

 

Termín pro podání žádostí

Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 na podporu sportovní činnosti se podávají od 2. do 11. května 2018.

Žádosti o dotaci podané mimo stanovenou lhůtu budou vyřazeny z řízení o poskytnutí dotace.

K podání žádosti podrobně viz Pravidla.

Výsledky dotačního řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2018

 

Kontaktní osoby pro konzultace:

Odbor kultury a sportu, Bc. Lukáš Fátor, DiS., e-mail: FatorL@praha7.cz, tel. č.: 220 144 013.