Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům v oblasti sportu. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně. Žádosti se nově podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor kultury a sportu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře č. 277
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

Výsledky dotačního řízení na podporu sportovní činnosti 2019

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0215/19-R dne 09.04.2019 dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2019.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 13. do 17. 5. 2019. 

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019
Potvrzení o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci

Zásady zpracování osobních údajů
Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Žádost o dotaci na sportovní činnost 2018

Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0229/18-R na vyhlášení dotačního řízení

Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotací na sportovní činnost 2018

Položkový rozpočet – povinná příloha žádosti

Evidence členské základny – povinná příloha žádosti

Čestné prohlášení žadatele De minimis – povinná příloha žádosti

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Finanční vypořádání dotace – formulář pro vyúčtování

 

Termín pro podání žádostí

Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 na podporu sportovní činnosti se podávají od 2. do 11. května 2018.

Žádosti o dotaci podané mimo stanovenou lhůtu budou vyřazeny z řízení o poskytnutí dotace.

K podání žádosti podrobně viz Pravidla.

Výsledky dotačního řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2018

 

Kontaktní osoby pro konzultace:

Odbor kultury a sportu, Bc. Lukáš Fátor, DiS., e-mail: FatorL@praha7.cz, tel. č.: 220 144 013.