Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00.

Zároveň s těmito volbami probíhá v Praze 7 hlasování o parkování. Veškeré potřebné informace k tomuto hlasování se dočtete na: www.praha7.cz/hlasovani-parkovani

Kdo může volit?

Každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území ČR. Upozorňujeme, že pro účast ve volbách je třeba být uveden v příslušném seznamu voličů. Jak si ověřit, že jste ve správném seznamu zapsáni, se dočtete ZDE.

Na co si dát pozor?

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem). Všem doporučujeme zkontrolovat si včas platnost dokladů. Zjistili jste, že nemáte platný doklad totožnosti a potřebujete stihnout termín voleb? Zde najdete informace o možnostech zrychleného vydání občanského průkazu nebo pasu

Upozorňujeme voliče, že u těchto voleb není možné prokazovat totožnost u okrskové volební komise pomocí mobilní aplikace eDoklady (občanka v mobilu). 

Volební lístky

Volební lístky budou doručeny všem voličům do schránek nejpozději tři dny před konáním voleb, tedy do úterý 4. 6. 2024.

Vydávání voličských průkazů 

Pokud se nebudete v době konání voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, s nímž lze volit kdekoli v ČR nebo na určených zastupitelských úřadech v zahraničí. O voličský průkaz si můžete požádat v listinné podobě nebo datovou schránkou do 31. 5. 2024, osobně pak nejpozději do 5. 6. 2024, 16.00. Více informací najdete ZDE

Kam k volbám?

Místem konání voleb v okrscích č. 7001–7036 jsou volební místnosti ve školách. Pokud nevolíte s voličským průkazem, musíte se účastnit voleb v okrsku, do něhož náleží vaše trvalé bydliště. Číslo a adresu příslušného volebního okrsku najdete na obálce s hlasovacími lístky. Seznam okrsků s adresami volebních místností najdete také ZDE.

Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete.

 

Nemohu se k volbám dostavit, mohu i přesto volit?

V odůvodněných případech, především ze zdravotních důvodů, je možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Žádost o doručení přenosné schránky lze předem nahlásit na Odboru správních agend Úřadu MČ Praha 7 na telefonním čísle: 778 499 608. Ve volební dny je možné si přenosnou schránku domluvit také přímo ve volebních místnostech podle okrsku, do kterého náležíte (číslo okrsku najdete na obálce s hlasovacími lístky). Telefonní kontakty do volebních místností najdete ZDE

 

Těšíme se na vás u voleb.

 


Více informací k evropským volbám najdete ZDE.