Žádost o vydání ve zkrácené lhůtě umožňuje získat cestovní pas rychleji než standardní žádostí.  Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.


Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Žádost o vydání cestovního pasu  ve zkrácených lhůtách můžete podat:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
  • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
  • u Ministerstva vnitra.

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu můžete také zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt vám bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.


PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO PASU

Cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů je možné převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech. 

 

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů
Občané starší 15 let MV → MV = 6 000 Kč MV →  MV = 3 000 Kč
ORP → MV = 4 000 Kč + 2 000 Kč

ORP →  MV = 2 000 Kč + 1 000 Kč

ORP →  ORP = 3 000 Kč
Občané mladší 15 let MV → MV = 2 000 Kč MV →  MV = 1 000 Kč
ORP → MV = 1 500 Kč + 500 Kč

ORP →  MV = 500 Kč + 500 Kč
ORP →   ORP = 1 000 Kč