Rada pražského magistrátu chystá změnu pravidel parkování v zónách placeného stání. Plánuje se zvýšení základního ročního poplatku z 1 200 Kč na 2 400 Kč, ale neoficiálně se hovoří až o ceně 5 000 Kč za roční parkování. Jednání magistrátní koalice SPOLU, Pirátů a STAN, která o ceně rozhodne, nejsou v tuto chvíli ukončena. Přijďte 7. a 8. června 2024 hlasovat, kolik bude stát parkování v Praze 7, jestli bude volné místo v ulicích, jestli podpořit ty, kteří místo v ulicích nezabírají ostatním. 

Veškeré informace shrnujeme na této stránce. V následujících dnech také najdete ve schránkách leták a červnový Hobulet, které se hlasování o parkování věnují. 

 

Potřebujete se na něco zeptat? Pište na: auta@praha7.cz

 

V případě potřeby se na nás můžete obrátit také telefonicky:

Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7:  774 828 345

Radomír Špok, tajemník Úřadu MČ Praha 7: 770 101 951

kontakt pro média: Martin Vokuš: 603 464 810

Hlasování o parkování se na Sedmičce uskuteční společně s volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024

pátek 7. června 14–22 h

sobota 8. června 8–14 h

Hlasovat budete ve škole, kam chodíte běžně volit. Místo najdete na obálce s lístky do eurovoleb nebo zde.

Lístky dostanete na místě.

Hlasování se mohou účastnit osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7, včetně cizinců ze zemí EU. Prokážete se platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas). Není možné prokazovat totožnost pomocí mobilní aplikace eDoklady (občanka v mobilu). 


Proč a o čem se bude hlasovat

Podle dat z výzkumu, který si Praha 7 vloni nechala zpracovat, magistrátem zvažované zvýšení ceny nepovede ke znatelnému uvolnění parkovacích míst. Avšak magistrát plánuje umožnit jednotlivým městským částem, aby si jím navrženou cenu případně navýšily. A o tomto navýšení chceme nechat hlasovat obyvatele Prahy 7. Kromě toho se ale chceme zeptat, zda peníze vybrané navíc nad magistrátní cenu nepoužít jako motivaci či kompenzaci pro ty, kteří si auto do zóny vůbec nepřihlásí, nebo kvůli zvýšení ceny přestanou v zóně parkovat a uvolní tak místa dalším. Prostor v ulicích totiž není nafukovací a aut v zóně každoročně přibývá. Běžný dům v Praze 7 má dvacet bytů, je v něm hlášených deset aut a před domem je maximálně pět parkovacích míst. Je jasné, že část lidí musí tedy auto zaparkovat před sousedním domem, jenže tam podobné počty pokračují a nastává stejný problém. A tak lidé z jednoho domu zaberou místa sousedům a ti zase dalším sousedům, až se na někoho v ulici nevyhnutelně místo nedostane. A to přesně se v Praze 7 stalo – místa v ulicích došla a je problém zaparkovat. A nejen to: registrovaných aut každoročně přibývá, v průměru tempem 280 nových aut ročně.

 

 


Na téma parkování již také proběhly tři veřejné debaty, zhlédnout je můžete na youtubovém kanálu Prahy 7.


Milí sousedé,
zvu vás k hlasování o parkování. Nenechte o parkování rozhodnout za sebe někoho jiného. Ať již parkujete v modré zóně, ať parkujete v garáži, nebo na soukromém pozemku, ať auto používáte, nebo ne. Hlasování o parkování se týká veřejného prostoru, který je náš společný, a proto o něm máme rozhodovat všichni.

Pražský magistrát se hodlá městských částí ptát, jakou má nastavit cenu parkování. Udělali jsme tedy průzkum a shromáždili jsme pro vás fakta ohledně parkování v Praze 7 a předkládáme vám je, abyste mohli na tři roky o systému parkování rozhodnout. Městská část má povinnosti, které musí vůči svým občanům plnit. Proto studujeme demografické studie, abychom měli dostatek míst v mateřských a základních školách a také dost míst v domech s pečovatelskou službou. Proto jsme vytvořili úklidovou firmu, abychom byli schopni v Praze 7 uklízet. Proto máme pružný systém sociální pomoci, abychom nikoho v žádné životní situaci nehodili přes palubu. Proto také spravujeme jako řádní hospodáři polikliniku, bytový fond a majetek městské části, aby toto vše obyvatelům Prahy 7 co nejlépe sloužilo.

Například u bydlení je zřejmé, že městská část nemá a nikdy nebude mít prostředky, aby všem svým obyvatelům zajistila bydlení v obecních bytech. A u parkování je to podobné
a nemá smysl si nalhávat něco jiného. Praha 7 nikdy nebude mít ani pozemky, ani finance, aby všem svým obyvatelům zajistila parkování ve veřejném prostoru za 1 200 Kč ročně, tedy za 3 koruny denně. Čím dostupnější a levnější parkování je, tím větší je po něm poptávka. Během evropských voleb rozhodnete, zda ponecháte stávající systém parkování, anebo
zda zvolíte systém nový, který omezí poptávku po parkování cenou.

Jak funguje stávající systém? Na Letné je podle průzkumu průměrná doba k zaparkování 19 minut, v Holešovicích pak 11 minut. Je jasné, že to může vyhovovat lidem, kteří
auto používají jen málokdy. Ten, kdo auto potřebuje denně, stráví za rok na Letné parkováním 115 hodin a v Holešovicích 67 hodin. A k tomu každý rok přibude do zóny 280 aut, tedy tři auta do každého bloku domů. A tak se situace konstantně zhoršuje.

 

 

Možností je omezit poptávku cenou (to by se netýkalo seniorských, ZTP a pečovatelských karet) a vybrané finance použít jako motivaci pro členy těch domácností, které parkovací oprávnění nemají nebo se ho zbaví, aby si auto do zóny nepřihlašovali a nechali v zóně parkovat ostatní. Každá domácnost by tedy stála před rozhodnutím, zda za parkovací kartu ročně zaplatit 7 nebo až 9 tisíc korun, anebo na každého člena domácnosti zpětně za rok dostat až několik tisíc korun. Podle dat z výzkumu by částky navržené k hlasování měly fungovat.

Každý systém má něco do sebe a každý vyhovuje někomu víc a někomu méně. Systém parkování vyžaduje širokou společenskou dohodu a stabilitu. A to umožní právě hlasování o parkování. A proto prosím přijďte rozhodnout.
Jan Čižinský, starosta

„Místa na ulicích nevystačí pro všechny. Auta přibývají příliš rychle. Musíme se dohodnout.“
Rozhovor s místostarostou Pavlem Zelenkou

Jak veliký problém s parkováním v Praze 7 vlastně máme?
Máme tu přihlášeno o 3 300 aut víc, než je míst v ulicích.

To je jen číslo, co si pod tím máme představit?
Je to 11 pater v garážích Letná. Nyní mají tři podzemní patra po 300 místech a rozlohu asi jako dva stadiony Sparty. Kdyby to mělo být jedno parkoviště, zabere celou Letenskou pláň a sady až k bývalému pomníku.

Obdélník představuje půdorys jednoho patra garáží Letná pro 300 aut. Pro všechna auta registrovaná v zóně nad kapacitu ulic, bychom potřebovali 11 takových obdélníků.


Kdyby to bylo možné, kolik by stálo postavit tolik parkovacích míst?
V Praze vyjde jedno parkovací místo v parkovacím domě cca na 1 milion korun. Takže 3 300 milionů, tedy 3,3 miliardy.

 

 

A kolik peněz na to v Praze 7 máme?
Celý rozpočet Prahy 7 na investice v roce 2024 je 161 milionů, takže bychom dnešní poptávku uspokojili za 20 let, kdyby každá koruna investic šla do parkování. Ale mezitím by nám spadly na hlavu základní a mateřské školy, zkrátka nebylo by na nic jiného. Navíc za těch 20 let by počet aut zase vzrostl, takže by to pořád nestačilo.

Kde se vzalo tolik aut?
Po zavedení parkovací zóny v roce 2008, kdy bylo aut o 500 méně než parkovacích míst, si lidé každý rok v průměru přihlásili o 280 aut víc. Z 8 500 aut v roce 2008 tak máme 13 000 aut v roce 2024. Přitom lidí tolik nepřibylo. Máme zde dlouhodobě asi 30 tisíc občanů s trvalým pobytem, kteří si mohou auto přihlásit. Pořád tu žije asi 18 000 lidí, kteří sice auto v tuto chvíli nemají, ale mohou si ho kdykoli pořídit. Jen od konce roku 2023 do konce dubna si rezidenti přihlásili do zóny 171 nových aut.

Proč tedy vydáváte víc oprávnění, než je míst?
Protože to nařizuje zákon o pozemních komunikacích. Pokud obec zpoplatní parkování a zavede tarif pro rezidenty, má na něj právo každý s trvalým bydlištěm v obci,
vlastník nemovitosti a firma se sídlem či provozovnou.

Proč tedy neomezíte jedno auto na jeden byt?
Kromě toho, že to zákon neumožňuje, tak by takové omezení pořád nestačilo. V Praze 7 je vydáno 13 000 parkovacích oprávnění, ale máme zde 23 000 bytů – stále tedy cca 10 000 bytů statisticky nemá žádné auto. Pořád by mohla auta přibývat.

Co s tím?
V zásadě existují dvě možnosti: buď nechat za nízký poplatek parkovat v ulicích stále víc aut, nebo poptávku regulovat cenou parkovacího oprávnění.

Takže chcete zdražit?
Ne, chceme dát lidem všechny potřebné informace a nechat je hlasovat, aby se rozhodli podle své úvahy. Takhle se na parkování domlouvají i ve svých činžovních domech, když mají možnost parkovat ve dvoře. Zkrátka většina se shodne na tom, jak to bude.

Když si lidé zvolí zvýšení ceny parkovného, vyberete víc peněz. Co s nimi bude?
Nabízíme možnost, že se peníze použijí jako motivační příspěvek pro ty, kteří v zóně neparkují. Jednak to při zvýšení ceny některým lidem usnadní rozhodování, zda přestat s autem v zóně parkovat, a současně to bude motivovat další, aby si auto do zóny nepřihlásili.

Kdo bude mít na příspěvek nárok?
Všichni členové domácnosti, která nemá v zóně přihlášené žádné auto. Příspěvek se bude vyplácet za uplynulý kalendářní rok a bude o něj moct požádat jen ten, kdo tu měl trvalé bydliště a neměl přihlášené auto v zóně placeného stání – tedy nezabíral místo ostatním.

Proč za to radši nepostavíte parkovací místa?
Město ani naše městská část nemá bohužel žádné vhodné pozemky k výstavbě parkovacího domu v Praze 7. A i kdybychom je měli, nic to neřeší, stačily by jen na 30, možná 40 míst… ale auta přibývají mnohem rychleji. Jen za letošní únor přibylo 39 aut. Kromě toho, v garážích v Praze 7 jsou volné kapacity už nyní, ale kvůli vyšší ceně je stejně řidiči nevyužívají – a parkování v garáži nikdy nebude tak levné jako na ulici, cena se pohybuje cca od 3 000 Kč měsíčně výše.

V ulicích by se pár míst našlo, můžete třeba ještě někde udělat jednosměrky a v nich šikmé parkování?
Může to vypadat lákavě, ale zjednosměrnění se nakonec obrátí hlavně proti místním: v jednosměrné ulici nelze krátkodobě zastavit a vyložit či naložit náklad, aniž
blokujete dopravu. A to čas od času potřebuje každý, když před domem nezaparkuje a musí pak odjet hledat místo někam jinam. Právě na Letné, kde jsou jednosměrky prakticky všude, pak místa pro krátké zastavení zoufale chybí.

A to o ceně parkování budou hlasovat všichni? I ti, kteří nemají auto?
Ano, hlasovat budou všichni, kdo mají nárok na parkovací oprávnění a mají trvalé bydliště v Praze 7. Když mají právo parkovat, mají také právo se vyjádřit k tomu, jak bude systém parkování vypadat. Klidně si totiž mohou přihlásit auto kdykoli v budoucnu.

Co když si lidé zvýšení ceny neodhlasují?
Bude platit cena stanovená pro celou Prahu magistrátem. V tuto chvíli nevíme, jaká cena to bude, ale dá se předpokládat, že nebude tak vysoká, aby vedla k uvolnění parkovacích míst (mluví se o ceně 2 400 Kč ročně a v poslední době také o variantě 5 000 Kč ročně). Nejspíš tedy k nějakému centrálnímu zdražení dojde, ale v ulicích se to neprojeví, jak ukazují data z průzkumu.


Co není řešení…


nakreslit či překreslit čáry v ulicích ➡️ parkuje se prakticky všude, kde je to možné, a v jednosměrkách je situace pro rezidenty o to horší, protože v nich rezidenti prakticky ani nemohou zastavit a vyložit náklad

další rozšíření modré zóny na úkor oranžové návštěvnické zóny ➡️ víc než 90 % parkovací kapacity slouží rezidentům a zbytek slouží živnostníkům z Prahy 7

další zpřísnění pravidel ➡️ systém pokut funguje a přestupků v modré zóně je velmi málo – mezi 3 až 6 %. Jisté mezery jsou v rychlosti a množství odtahů, ale ani odtahy nemají potenciál zajistit potřebné stovky až tisíce parkovacích míst. Sebelepší postihy neuvolní tolik míst, kolik v ulicích chybí. Tolik hříšníků v zónách neparkuje.

povolit jednu parkovací kartu na domácnost ➡️ To bohužel nic neřeší. Domácností je u nás dnes 23 tisíc, parkovacích karet je vydáno 13 tisíc a místa už došla. Takové
řešení navíc nedovoluje ani zákon.

zastavit vydávání parkovacích karet ➡️ to zákon neumožňuje; nárok mají všichni s trvalým bydlištěm stejný.

zrušit cyklopruhy ➡️ cyklopruhy neodebírají žádná parkovací místa; ta naopak vznikají vedle nich jako třeba ve Veletržní, na nábřeží Kapitána Jaroše či v Bubenské ulici.

zrušit rozhledové zóny před přechody ➡️ to není možné s ohledem na bezpečnost chodců, ale i s ohledem na řidiče, kteří potřebují včas vidět chodce.

zrušit úplně parkovací zóny ➡️ před jejich zavedením byla situace ještě o trochu horší, než je nyní; zrušení zóny by z Prahy 7 udělalo parkoviště pro návštěvníky centra.

postavit parkoviště a garáže ➡️ městská část nemá ani volné pozemky, ani finance na takové miliardové investice. Je třeba konstatovat, že parkovací místo v parkovacím domě stojí cca jeden milion korun a parkování v něm pak stojí od 3 000 Kč měsíčně. Investiční rozpočet městské části je cca 160 milionů korun ročně a ani celý tento rozpočet by nepokryl vybudování míst pro každoroční přírůstek počtu aut do modré zóny, který je průměrně 280 nových parkovacích karet za rok.

 


Často kladené otázky

Níže jsme připravili odpovědi na často kladené otázky. Nenašli jste odpověď na tu svoji? Napište na: auta@praha7.cz

Hlasování o navýšení se týká jen rezidentního oprávnění. O navýšení seniorského, ZTP a ošetřovatelského oprávnění nad cenu stanovenou magistrátem městská část žádat nebude.

Varianta, kterou si voliči odhlasují, bude na období tří let, potom vyhodnotíme, jak změna funguje, a s prezidentskými volbami bychom připravili nové hlasování.

O pravidlech a ceně parkovací zóny rozhoduje výlučně rada pražského magistrátu, hlasování obyvatel městské části ji k ničemu nezavazuje.

Parkování zdarma pro elektroauta skončí k 31. prosinci 2024, končí také přenosné parkovací karty.

Parkovacích míst naopak přibývá. Od roku 2018 se kapacita zóny zvýšila o 170 nových míst. K úbytku někde došlo jen kvůli větší bezpečnosti v blízkosti křižovatek, přechodů nebo na chodnících. Jde ale maximálně o pár desítek míst. Nikdy se nerušila parkovací místa kvůli cyklopruhům, ty naopak vznikly vedle nových parkovacích míst, třeba v Bubenské či Veletržní.

Bohužel, nebude. Problém je v tom, že čáry se musí nakreslit přesně podle přísných norem, a ty počítají s širšími místy, než řidiči v praxi využijí, pokud parkují podle svého odhadu. Takže by parkovacích míst v ulicích ve skutečnosti ubylo.

Pravidla zón placeného stání to neumožňují.

Tak to není, 94 % kapacity zóny placeného stání v Praze 7 využívají rezidenti se zaplaceným rezidentním parkováním. Ostatní řidiči představují jednotky procent a jejich případný úbytek se v ulicích neprojeví. Už teď v zóně chybí 3 300 míst.

Nechali jsme si zpracovat průzkum, kterého se zúčastnilo 2 500 lidí z Prahy 7. Z něj vyšlo, že nižší částky nepovedou k úbytku aut v ulicích. Můžete si vybrat variantu, že žádné další zdražování nechcete.

Je to přesně naopak. Od přechodu na digitální parkovací oprávnění v roce 2018 je každá oblast zóny placeného stání v Praze 7 zkontrolována 3–4× denně speciálním autem, které projíždí ulice. Taková frekvence dříve zdaleka nebyla možná. Pokuty jsou odbavovány okamžitě. Parkovat načerno v zónách se nevyplácí a data ukazují, že se to děje v jednotkách procent.

Druhé auto rezidenta už teď stojí 7 000 Kč, každé další auto 30 000 Kč. Parkovací oprávnění na dvě a víc aut má v Praze 7 jenom 1 % řidičů.


Výsledky průzkumu o parkování

Abyste měli možnost v hlasování adekvátně rozhodnout, potřebujete fakta. Proto jsme koncem minulého roku zadali nezávislý výzkum, ve kterém odpovědělo 2 500 obyvatel Prahy 7. Jaké jsou výsledky?

1. Citlivost na výši parkovného skutečně existuje. Je zde velká skupina lidí, kteří jednoznačně prohlásili, že by v případě vyššího parkovného místo pro parkování uvolnili.

2. Magistrát zvažuje zvýšení ročního parkovného z 1 200 Kč na 2 400 Kč, resp. až 5 000 Kč. To se ale podle výsledků průzkumu v ulicích prakticky neprojeví – jen málokoho to přiměje zrušit své parkovací oprávnění. V této situaci by se tak rozhodlo jen 15 % dotázaných. Ve skutečnosti to podle zahraničních zkušeností bude řádově ještě méně.

3. Proto průzkum pracoval i s dalšími částkami, aby ověřil, při jaké cenové hladině by respondenti parkovací místa uvolnili. Z dat vyplývá, že průkazný úbytek parkujících lze očekávat při částkách od 6 000 korun za rok a výše. Stále však je třeba mít na paměti, že průzkum se ptal hypoteticky, v praxi se mohou občané zachovat jinak a auto v zóně i při vyšších cenách ponechat.

  Výsledky průzkumu si můžete stáhnout ZDE.

   

   

  Finanční příspěvek by mohl majitele aut motivovat k omezení každodenního používání auta

  Kromě zjištování, jaká výše parkovného by motivovala majitele aut k omezení parkování v modré zóně, se průzkum dotazoval i na další možnosti řešení. Ptal se, jaká pozitivní motivace by ty, kteří používají auto denně, vedla k tomu, aby užívání auta omezili. Až 47 % respondentů odpovědělo, že by pro ně takovou motivací byla MHD zdarma pro celou rodinu. Tito respondenti současně také odpověděli, že jsou za parkování ochotni platit méně než ostatní uživatelé auta. Lze tedy předpokládat, že kombinace zvýšení ceny za parkování a vyplácení příspěvku těm, kdo neparkují, usnadní těmto respondentům rozhodnutí v zóně neparkovat. Anebo jinými slovy: při vyplácení příspěvku těm, kdo v zóně neparkují, by se při zvýšení ceny uvolnilo víc míst, než kdyby se příspěvek nevyplácel.

   

  Kdo neparkuje na ulici, mohl by mít nárok na příspěvek pro celou rodinu

  Hlasování o parkování se týká i těch, kdo neparkují na ulici, či neparkují vůbec. Jen díky nim tu lze ještě zaparkovat. V ulicích Prahy 7 není totiž místo pro všechny.

  Zájem těch, kdo na ulici parkovat potřebují, je, aby neparkujících domácností bylo co nejvíc. A proto by k tomu měly být domácnosti motivovány.

  Z toho důvodu se bude hlasovat o příspěvku pro všechny členy domácnosti, která parkovací oprávnění po celý uplynulý rok nevyužila. Druhým důvodem je částečná kompenzace těm, kdo kvůli případné zvýšené ceně parkování nebudou v zóně nadále moct parkovat.

  Výše příspěvku bude záležet na víc faktorech: jaká bude nová cena parkování stanovená magistrátem, o kolik nad tuto částku se navýší cena v Praze 7, kolik aut ubyde v zóně (přestanou platit), a především kolik oprávněných domácností si o příspěvek požádá.

  V modelovém příkladu jsme počítali s maximální cenou 9 600 Kč ročně (magistrátní cena 5 000 Kč + cena městské části 4 600 Kč), úbytkem aut 30 %. Pokud by si požádala polovina oprávněných domácností, byl by příspěvek pro každého člena domácnosti cca 2 500 Kč/rok. Čtyřčlenná domácnost by tak dostala 10 000 Kč.


  Otázky k hlasování

  Hlasování o parkování proběhne v Praze 7 společně s volbami do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024.*

  Vyhodnocovat se bude každá z následujících otázek samostatně, hlasovat můžete ve všech níže uvedených otázkách, nebo kteroukoli z nich vynechat. Hlasovací lístek bude stále platný.

  1. Rada hl. města Prahy plánuje zvýšit cenu ročního rezidentního parkovacího oprávnění a současně chce městským částem umožnit, aby tuto cenu podle místní situace navýšily. Souhlasíte s tím, aby MČ Praha 7 požádala Radu hl. města Prahy o navýšení ceny ročního rezidentního parkovacího oprávnění (netýká se seniorského, ZTP a pečovatelského oprávnění) a regulovala tak cenou poptávku po rezidentních parkovacích oprávněních?
   🔲 ANO                                      🔲 NE

   hlasujte buď ANO, nebo NE (označte křížkem)

   

  1. Souhlasíte s tím, aby MČ Praha 7 rozdělovala zpětně každý rok finance, které získá navíc z takového dodatečného navýšení parkovného, mezi všechny občany Prahy 7, kteří žijí v domácnosti v Praze 7, která v zóně placeného stání na území Prahy 7 neměla po celý uplynulý rok registrovaný automobil a neobsazovala tak parkovací místa ostatním?
   🔲 ANO                                      🔲 NE

   hlasujte buď ANO, nebo NE (označte křížkem)

  1. Vyberte celkovou konečnou cenu ročního rezidentního parkovacího oprávnění (netýká se seniorského, ZTP a pečovatelského oprávnění):
   🔲 7 200 Kč                                🔲 8 400 Kč                                  🔲 9 600 Kč

   vyberte jednu, dvě, nebo všechny tři částky (označte křížkem)

   

  Celý systém by platil po dobu tří let, kdy by radnice sledovala, jak se změny osvědčí v praxi, a následně by občané v roce 2028 vyjádřili názor, jak pokračovat.

   

  * Nejedná se o místní referendum. V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce, kdežto ve věcech zón placeného stání v Praze rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy a městské části mohou pouze podávat své podněty či návrhy.

   


  Přijďte a rozhodněte!

  pátek 7. června 14–22 h

  sobota 8. června 8–14 h

  Hlasovat budete ve škole, kam chodíte běžně volit. Místo najdete na obálce s lístky do eurovoleb nebo zde

  Lístek dostanete na místě.

  Hlasování se mohou účastnit osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7.