archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.

Na co si dát pozor?

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). Všem doporučujeme zkontrolovat si včas platnost dokladu – podle nového zákona o občanských průkazech již nelze vydávat rychlé občanské průkazy na počkání pro účely voleb v jejich průběhu.

Kam k volbám?

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v okrscích č. 7001–7036 jsou volební místnosti ve školách pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v těchto okrscích nebo občany, jimž byl vydán voličský průkaz.

Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat Vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete.

Nemohu se k volbám dostavit, mohu i přesto volit?

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště). Žádat lze na Odboru správních agend na tel. číslech 778 110 017 nebo 603 863 878.

 

Volební lístky

Volební lístky obdrželi voliči s předstihem do svých schránek. Pokud by někomu přesto scházely, budou k dispozici také na místě ve volebních místnostech. 

 

Opatření proti epidemii COVID – 19

Upozorňujeme voliče, že na základě nařízení MZ ČR je třeba mít ve volební místnosti nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Respirátor si mohou voliči sundat až poté, co k tomu budou vyzváni členem okrskové volební komise, aby mohla být ověřena jejich totožnost. 

Informace o možnostech hlasování pro lidi v karanténě nebo v izolaci jsou uvedeny ZDE.

 

Děkujeme za ohleduplnost vůči členům okrskových volebních komisí i ostatním voličům a těšíme se na vás u voleb.

 

Více informací o volbách najdete zde.