Vážení voliči, v souvislosti s blížícími se volbami připomínáme, že k volbám je třeba mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Důrazně doporučujeme zkontrolovat si včas platnost dokladu – podle nového zákona o občanských průkazech již nelze vydávat rychlé občanské průkazy na počkání pro účely voleb v jejich průběhu.

V odlišném režimu funguje i prokazování totožnosti občanským průkazem s odstřiženým rohem. Pro lepší orientaci může posloužit ilustrační schéma vypracované Ministerstvem vnitra, podle něhož budou při posuzování platnosti dokladu a ověřování totožnosti postupovat okrskové volební komise. Členové komisí vyvinou jistě maximální úsilí, aby ověřili totožnost voliče všemi dostupnými způsoby, přesto však může nastat situace, kdy voliči s neplatným dokladem nebude umožněno volit.

Věnujte tedy laskavě ve vlastním zájmu pozornost platnosti svých dokladů.