Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 8. října 2021 od 14 do 22 hodin9. října 2021 od 8 do 14 hodin

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v okrscích č. 7001–7036 jsou volební místnosti ve školách pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v těchto okrscích nebo občany, jimž byl vydán voličský průkaz. Seznamy místností pro příslušné okrsky jsou vyvěšeny na úřední desce Úřadu Městské části Praha 7. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, co se prokáže svou totožností a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

Nemohu se k volbám dostavit, mohu i přesto volit?
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště). Žádat lze na odboru správních agend na tel. číslech 778 110 017 nebo 603 863 878.


Informace o době a místě konání voleb

Počet členů volebních komisí

Informace k delegování členů okrskových volebních komisí

Volební okrsky

Popis volebních okrsků

Volby v karanténě

Zkontrolujte si s předstihem platnost dokladů před volbami – podle nového zákona o OP již nelze vydávat rychlé občanské průkazy na počkání pro účely voleb v jejich průběhu.

 

 

 

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz