Městská část podporuje a iniciuje řadu projektů, které jsou zaměřené na pomoc potřebným. Filozofií vedení městské části je dávat prostor nejprve solidaritě lidí a pak teprve zatěžovat rozpočet. Tímto způsobem již ve školách a školkách fungují Fondy solidarity, Obědové konto nebo veřejná sbírka na podporu rekonstrukce Letenského kolotoče.


Pořádáte vlastní sbírku na území Prahy 7?

Zapečetění pokladničky provádí přestupkové oddělení odboru správních agend v detašovaném pracovišti U Průhonu 11. K tomuto úkonu je nutné mít s sebou osvědčení vydané Magistrátem hl. m. Prahy a plnou moc.