V letech 2014–2017 vznikla díky spolupráci NTM a MČ Praha 7 iniciativa na záchranu Letenského kolotoče a na jeho uvedení do provozu byla vyhlášena veřejná sbírka na opravu interiéru kolotoče. Již díky prvním finančním prostředkům se v roce 2018 podařilo zrestaurovat všech jednadvacet koní a tři rytíře z interiéru kolotoče. 

Na dokončení opravy stavby přispěli významnými částkami sponzoři Nadační fond Avast, společnost WAsia a Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 7 a drobnějšími dary i široká veřejnost. Nakonec se ve sbírce sešlo 2 307 655 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli!