Městská část podporuje a iniciuje řadu projektů, které jsou zaměřené na pomoc potřebným. Filozofií vedení městské části je dávat prostor nejprve solidaritě lidí a pak teprve zatěžovat rozpočet. Tímto způsobem již ve školách a školkách fungují Fondy solidarity, Obědové konto nebo veřejná sbírka na podporu rekonstrukce Letenského kolotoče.