Pokud řešíte bytovou situaci, můžete se obrátit na Kontaktní místo pro bydlení v Praze 7, kde se lze poradit ve všech záležitostech spojených s bytovou problematikou. Cílem kontaktního místa je zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí. Kontaktní místo pro bydlení může pomoci zprostředkovat bezplatnou právní konzultaci týkající se bydlení.


Kontaktní místo pro bydlení naleznete ve 2. patře Úřadu MČ Praha 7 (U Průhonu 1338/38, č. dveří 2.11). Kontaktní místo je určeno pro každého, kdo potřebuje pomoc či radu při řešení bytové situace. Pomáhá kupříkladu občanům, kteří dostali výpověď z nájmu, seniorům, kteří se nezorientovali v systému státní sociální pomoci, či matkám samoživitelkám, které si nemohou dovolit platit komerční nájem. Tyto problémy běžně řeší různé úřady a další organizace. Zde mají občané vše na jednom místě.

Kontaktní místo shromažďuje žádosti o bydlení, s nimiž se občané na úřad obrátí. Pracovník kontaktního místa pracuje nejen s nabídkou obecních sociálních bytů, ale zároveň komunikuje s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sleduje situaci na otevřeném trhu s byty a jedná se soukromými vlastníky. Občanům pomáhá vyhledávat typ bydlení, který nejvíce odpovídá jejich individuálním potřebám.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Kontaktní místo pro bydlení

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
ZadakovaK@Praha7.cz

Peterková Kornélie, Bc.

pracovnice týmu přímé podpory a koordinátorka síťování, strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7
dveře 2.13
gsm. +420608703876
PeterkovaK@Praha7.czČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE BYDLENÍ V PRAZE 7


FORMULÁŘE

Žádost o nájem bytu zvláštního určení v Praze 7 (v Domě s pečovatelskou službou) / platnost od 16. 5. 2023
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve správě MČ Prahy 7
Žádost o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7 
Žádost o tzv. služební byt MČ Praha 7 
Vzor nájemní smlouvy MČ Praha 7
Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7 / platnost od 16. 5. 2023
Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7 / platnost od 26. 4. 2023
Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt / platnost od 1. 4. 2023
Vzor nájemní smlouvy bytu v domě s pečovatelskou službou / platnost od 18. 5. 2021


Kontaktní místo pro bydlení je součástí projektu Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_007/0000919 financovaného z prostředků EU, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost plus.

Cílem projektu je: podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených v území Prahy 7, přímá podpora osob v podobě zabydlování do dostupných bytů při případném využití sociální práce a dalších služeb a celkové zefektivnění systému sociálního bydlení v území prostřednictvím integrovaného řešení bytové nouze.