Kde

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2010 Sb.)

  •  možnost uložit pokutu za přestupek podle odst. 1
  •  ukládání pokut tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané
  •  ukládání pokut vlastníkovi, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané


Více informací naleznete ZDE