Městská část Praha 7 vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž na podobu nového parku u Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Úprava této části nábřeží je součástí aktivit v rámci tzv. Příměstského parku Trojská kotlina. Sedmička teď má jedinečnou možnost navrhnout zbrusu nový park. Taková šance se neopakuje, děkujeme za Vaše dosavadní zapojení návrhy a ohlasy!


Co se zde již podařilo

Postupnými kroky se snažíme lokalitu zvelebovat. První vlaštovkou byla veřejná vycházka v roce 2017, následovalo zrušení odtahového parkoviště u východního vstupu, na podzim 2019 pak výrazné demolice zpevněných ploch financované Magistrátem hl. m. Prahy a umístění dvou sportovišť. Velká energie byla věnována opakovanému úklidu v okolí pilířů mostu Barikádníků. Důstojnou podobu parku by měly navrhnout soutěžní týmy v rámci architektonické soutěže. Jaký by park mohl být? Divoký i udržovaný. Komunitní. Industriální. Holešovický. V parku během června 2020 proběhl sběr dat formou dotazníků za účelem seznámení se s jeho návštěvníky a rozklíčování potenciálu, které území za stávající podoby má a stojí za to jej zachovat či podpořit. S výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit ZDE

 

Dne 16. 9. 2020 vyhlásila MČ Praha 7 v souladu s pravidly České komory architektů urbanisticko-krajinářskou soutěž o budoucí podobu nového parku. Veškeré informace naleznete na stránkách soutěže.

 

Ve čtvrtek 17. 9. se na místě nově připravovaného parku uskutečnilo odpoledne s bohatým programem Den pro Trojskou kotlinu

Co je v plánu

Účastníci soutěže mohou své návrhy revitalizace parku zasílat na Úřad městské části Praha 7 do 14. prosince 2020, 10:00 hodin. Poté je posoudí odborná porota složená ze zástupců zadavatele i nezávislých odborníků. Podle vítězného návrhu by měl autor v budoucnu dopracovat všechny stupně projektové dokumentace tak, aby mohla být revitalizace parku realizována. 

Jméno parku

Park v současné době bohužel doplácí na dlouhodobou opuštěnost a relativně špatnou přístupnost a dosud nemá svůj vlastní název. Praha 7 se obrátila na své občany, kteří ji od května do srpna 2020 posílali návrhy na pojmenování parku. O výsledcích hlasování vás budeme brzy informovat. 

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7