Den pro Trojskou kotlinu nabídne bohatý program věnovaný městu a řece

V sobotu 14. května 2022 se uskuteční čtvrtý ročník Dne pro Trojskou kotlinu. Od 10 do 18 hodin ožije několik míst u Vltavy, na Císařském ostrově a v Podbabě zábavným programem pro celou rodinu. Akce naváže na mezinárodní konferenci Město a řeka, která se koná v pátek 13. května.

Den pro Trojskou kotlinu pořádají: MČ Praha 7, MČ Praha 6, MČ Praha-Troja, MČ Praha 8, Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další partneři.

A na co se můžete těšit? Připraven bude pestrý program na Císařském ostrově, u kotviště v Podbabě a ve Staré čistírně odpadních vod.

Tématem dne bude město a řeka – jejich vzájemné soužití a obohacování. Program bude zaměřený na přírodu, historii, kulturu, vědu, technologie, ochranu prostředí, péči o zvířata i zahradničení.

Mezi všemi zapojenými lokalitami bude navíc možné proplouvat prostřednictvím vodní tramvaje, která bude kotvit v přístavištích Nádraží Holešovice, Císařský ostrov a Podbaba.

Na Císařském ostrově se bude program odehrávat na třech místech – na střeše Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod, v komunitní zahradě MetroFarm a jejím okolí a na vyhlídce, kde bude možné sledovat významné stavby a lokality na trojském břehu.

MAPA


Program na Císařském ostrově:

10.00–15.00 ~ Interaktivní výstava H2OSPODAŘ!
Projekt výstav organizuje spolek Rhyme, který vzdělává širokou veřejnost o hospodaření s pitnou vodou. Výklad na interaktivní výstavě je vždy přizpůsoben aktuálnímu obecenstvu, na své si přijde jak naprostý laik, tak odborník. Obsah je vhodný pro děti od čtyř let. 

Můžete se těšit na čtyři témata:
1. Úpravna vody
2. Voda v domácnosti a šetrné hospodaření s vodou
3. Čistírna odpadních vod
4. Voda v krajině – jak fungují meandry a proč jsou tak důležité pro Českou republiku? Jak funguje vsakování vody?

 

10.00–18.00 ~ Ústřední čistírna odpadních vod – Nová vodní linka
Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel pražské vodohospodářské infrastruktury, připravily informační panely s popisem čistírenských procesů doplněné o virtuální prohlídku Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod. Přijďte na virtuální prohlídku jedné z nejmodernějších a největších čistíren odpadních vod v Evropě. 

 

10.00–18.00 ~ Městské zahradničení v komunitní zahradě MetroFarm
V průběhu dne je možné navštívit komunitní zahradu. Přinést si můžete dle své libosti dobrotu k upečení či ogrilování na zahradním ohni.
10.00–15.30 ~ Komentované prohlídky celou zahradou s návštěvou komunitního políčka i individuálních záhonků. Navštívíte i slepice a kozy.
15.30–18.00 ~ Zahradnický workshop Vše, co potřebujete vědět o pěstování rajčat s praktickými ukázkami a tipy na pěstování rajčat na záhonech i balkonech. Součástí bude poradna pro pěstování, prodej sazenic či prvních výpěstků a vajec od místních slepic.

11.30–13.00 ~ Urban walks: Proměna Trojské kotliny
Architekti z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Marek Kundrata a Jakub Zuzula vás provedou lokalitou Císařského ostrova a představí proběhlé a chystané proměny celé Trojské kotliny. Zavedou vás také do Výzkumného ústavu vodohospodářského v Podbabě, kde se na fyzikálním modelu simuluje průběh povodní a měří dopad plánovaných změn. Společně se tak na vlastní oči přesvědčíme, jaký dopad tyto změny pro celou Prahu znamenají.

 

12.00–13.30 ~ Procházka s geobotanikem Janem Albertem Šturmou
Císařský ostrov jako jediná opravdová lužní krajina v Praze? Procházka povede fragmenty lužních lesů, po stopách dávných povodní a zahrádkářských kolonií, po císařských brownfieldech, pražských invazkách i podél jediného neupraveného vltavského břehu široko daleko. A řeč bude i na čekání na další vodní apokalypsu.

 

14.00–16.00 ~ Výcvik a péče o koně jízdní skupiny městské policie hl. m. Prahy
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy vám ukážou výcvik koní, povědí o péči o zvířata a jejich ustájení. V rámci bloku proběhne také interaktivní přednáška nazvaná Máme rádi zvířata o správném chování člověka při setkání se zvířaty. Nakonec bude předvedena technika a další městskou policií využívané prostředky.

 

14.30–16.00 ~ Procházka s geobotanikem Janem Albertem Šturmou
Císařský ostrov jako jediná opravdová lužní krajina v Praze? Procházka povede fragmenty lužních lesů, po stopách dávných povodní a zahrádkářských kolonií, po císařských brownfieldech, pražských invazkách i podél jediného neupraveného vltavského břehu široko daleko. A řeč bude i na čekání na další vodní apokalypsu.

15.00–16.30 ~ Urban walks: O revitalizaci řeky a protipovodňové ochraně Prahy
Částí Císařského ostrova vás také provede vodohospodář Martin Sucharda, který spolupřipravoval projekt protipovodňové ochrany Trojské kotliny Divoká Vltava. Zastavíte se nad návrhem rozšíření hlavního koryta řeky a vytvoření proměnlivých štěrkových ostrovů a také vytvoření bezpečnostního průlehu spojujícího plavební kanál s hlavním korytem řeky. Vycházku doplní výklad architekta Jakuba Zuzuly.

 

10.00–18.00 ~ Vyhlídka na trojské panorama s výstavou o historii okolí
Ve stánku, který připravuje městská část Praha-Troja, se dozvíte více o historii budov z vedut. Můžete porovnávat historii se současností a vyhlížet na protější trojský břeh. Na starých pohlednicích možná ani některá místa v Troji nepoznáte. Své znalosti si můžete prověřit v připraveném kvízu.

 


Další program bude připraven na území Prahy 6, kde se na lodi Tajemství bratří Formanů odehrají tři autorská představení Aladin vždy v 11.00, 15.00, 17.00. Pro děti zde budou připraveny také výtvarné dílny.

Na své si přijdou i milovníci techniky. Ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči se uskuteční prohlídky usazovacích nádrží s plavbou na prámu v podzemí. Prohlídky se budou konat zdarma vždy v celou hodinu od 10.00 do 16.00.        


Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy poté v červnu 2022 představí výstavu plánů o současných projektech v Trojské kotlině, koncepci Císařského ostrova, protipovodňové ochraně, naučné stezce, Divoké Vltavě a úpravách trojského nábřeží.