Městská část Praha 7 připravuje zadání ke zpracování Koncepční studie, tedy návrhu revitalizace předprostorů Fakultní základní školy v ulici Umělecká, Mateřské školy U Studánky a Lesní školky Bobulka, včetně navazující části ulice Gerstnerova, která je důležitým pěším propojením do Stromovky. Ulice v území mají být zklidněné, bezpečné a mají sloužit k pobytu, nejen k průchodu. V předprostoru školy se též do budoucna počítá s umístěním uměleckého díla připomínajícího hudebníka Pavla Jurkoviče.

Plánovaný projekt jednak musí zohlednit všechny urbanistické i dopravní nároky současného navrhování, ale zároveň má vytvořit nové veřejné prostranství reprezentativního pobytového charakteru.

Setkání s architekty a zástupci MČ Praha 7 a představení prvního návrhu koncepční studie proběhlo 1. listopadu 2023 od 17 do 19 hodin v aule FZŠ Umělecká. Více zde.  

 

 

Význam revitalizace oblasti

Z důvodu dobré koordinace a připravenosti je důležité mít důsledně zpracovanou Koncepční studii, kterou lze projednat s Technickou správou komunikací a magistrátem hl. m. Prahy, a tak společně zajistit kvalitní proměnu prostředí, na které se budou podílet všichni a hlavně ti nejčastější uživatelé místa – žáci, učitelé, další zaměstnanci školy, rodiče žáků, majitelé podniků, ale hlavně obyvatelé domů, procházející, ale i pejskaři nebo cyklisté. 

Cílem je:

 • zlepšení prostranství v širší oblasti, vznik nového funkčního předprostoru ZŠ, koordinace úprav (se sítěmi)
 • vznik nové cesty k vlakové zastávce Praha-Výstaviště

Participace v této etapě slouží k hloubkové analýze oblasti jako podkladu pro kvalitní zadání této Koncepční studie.

Prostřednictvím společného setkání a sběru názorů a podnětů ohledně kvalit či nedostatku veřejného prostoru je možné definovat lépe zadání, ale především přitáhnout pozornost k důvodu proměny místa a jeho procesu. Snahou je též podpořit zájem a péči o veřejné prostranství kolem nás.

Témata:

 • kvality a nedostatky tohoto veřejného prostoru
 • zeleň ve městě
 • bezpečnost a doprava
 • odpočinek a volný čas

  Místa zvýšeného zájmu:

  1. kolem školní budovy (do 4 metrů) včetně pobytu na prostranství před školou, a ulice Umělecká
  2. kolem školní budovy a hřiště (prostor mezi LŠ a hřištěm)
  3. ulice Gerstnerova (od vstupu do Stromovky směrem ke škole – všímání si koutů, zeleně, chodníků, značek, aut)
  4. ulice U Studánky (od MŠ k Sokolu / rušné ulici Veletržní a OC Stromovka – všímání si koutů, zeleně, chodníků, značek, aut)

  Zprávu o první participační procházce, která se uskutečnila 30. ledna 2023, si můžete přečíst zde.