archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pondělí 30. ledna 2023 od 17 hodin proběhla participační procházka v okolí Fakultní základní školy Umělecká. Účastníci se seznámili s aktuální fází projektu, jíž je příprava zadání koncepční studie ulic Gerstnerova, Umělecká a U Studánky, a měli možnost se vyjádřit k tomu, co je v řešené lokalitě trápí, či co naopak oceňují. Setkání vedla radní pro územní rozvoj a participaci Lenka Burgerová, radní pro dopravu Pavel Zelenka a zástupkyně Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor.

Participačnímu setkání předcházely výtvarné aktivity dětí z FZŠ Umělecká, při kterých žáci druhého stupně tvořili tzv. pocitovou mapu a kreslili, co podle nich před školou schází, a setkání se zástupci rodičů FZŠ. Na procházku byli pozváni nejen obyvatelé domů ulic Gerstnerova, Umělecká a U Studánky, ale i učitelé a rodiče dětí školních zařízení FZŠ Umělecká, MŠ U Studánky, LMŠ Bobulka a obyvatelé Domu s pečovatelskou službou U Studánky.

Nepřekvapivě rezonovalo téma bezpečnosti dětí s ohledem na dopravní situaci před školou a školkou. Diskutovalo se o nepřehledných přechodech v křižovatce ulic Umělecká a U Studánky a o dopravním značení v ulici Gerstnerova. Bezpečnost dětí byla zmíněna i v souvislosti s budoucím průchodem k nové železniční zastávce Praha-Výstaviště umístěné za areálem školy. Mezi další témata patřil vandalismus a nepořádek, povrchy chodníků, podoba zeleně, ale i špatný stav některých přilehlých domů. Jasně zaznívala potřeba vzniku klidového místa před školou, zvláště doplnění mobiliáře.

Ačkoli se tato první participační akce pro veřejnost uskutečnila za nevlídného lednového počasí, dorazilo asi třicet občanů, přinesla mnoho podnětů a byla zodpovězena také řada dotazů. Následovat bude další setkání na počátku léta, kde bude představen návrh koncepční studie též za účasti vybraného architektonického studia. Diskuzi o veřejném prostranství okolí bydliště i místa, kde žáci tráví dost času, se bude též věnovat školní projektový den. Snímky některých zákoutí v okolí školy, které pořídili přímo žáci, je možné zhlédnout na venkovní výstavě před školou.

Děkujeme všem, kteří na setkání dorazili a podělili se o své názory. Budeme rádi za zaslání dalších připomínek či nápadů na e-mail: novakovat@praha7.cz

Více o proměně okolí FZŠ Umělecká se dočtete zde.