Významnou roli ve vnímání veřejného prostoru v městském prostředí hraje umísťování zařízení a staveb s reklamní a informační povahou. Těmito zařízeními jsou například označení provozoven, která mohou pozitivně ovlivnit fungovaní ulice a vytvořit aktivní a živý parter, nebo samostatně stojící reklamy sloužící čistě pro soukromé podnikatelské účely, která mohou mít naopak negativní vliv na pobytové vlastnosti místa a mohou ohrozit bezpečnost pohybu a provozu na veřejném prostranství. V současné době vzrůstá zájem o využití prostředí městských ulic pro umísťování reklamních a informačních zařízení, ale i staveb pro reklamu. Za tímto účelem jsou využívány jak stávající budovy a objekty, prvky mobiliáře a technické infastruktury, tak i prostor samotných ulic. MČ Praha 7 vytvořila jednoduchá pravidla  pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části  Praha 7.

Upozorňujeme, že dne 1. 10. 2021 vešlo v platnost nařízení hlavního města Prahy, které mění pravidla umísťování venkovní reklamy. Více informací naleznete ZDE.
Při záměru umístění zařízení a staveb reklamní a informační povahy doporučujeme postupovat podle dokumentu „Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části  Praha 7“ a předjednat záměr s MČ Praha 7.

Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7

Manuál pro kultivovanou Prahu

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor - oddělení rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru