archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dnešním dnem začínají na velké části území Prahy platit nová pravidla venkovní reklamy. Změna se dotkne všech památkově chráněných území, kde budou zakázány reklamní plachty. Nařízení bylo vedením města schváleno v prosinci 2020, podnikatelé následně dostali devět měsíců na to, aby se novému předpisu přizpůsobili.

„Jsem rád, že reklamu v Praze postupně kultivujeme. Není možné, aby na historickém domě naproti Veletržnímu paláci visela přes celou fasádu obří reklamní plachta,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro oblast dopravy a památkové péče.

Nařízení, které reguluje reklamu, v Praze platí od roku 2006. Dosud se však týkalo pouze nejpřísněji chráněné památkové rezervace v historickém centru Prahy. Dnešním dnem se rozšiřuje na všechna další památkově chráněná území: zejména na čtvrti v širším centru Prahy jako jsou Vinohrady, Letná, Dejvice či Smíchov, ale i do dalších oblastí, kam sahá ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.

„Jedná se o další důležitý krok při regulaci reklamního smogu ve městě a nastavení jasných pravidel. Dobu, než nařízení vejde v platnost, jsme nastavili nadstandardně dlouhou, aby se provozovatelé mohli na nové pravidla zavčas připravit,“ řekl I. náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Nařízení má tři stupně. Nejpřísnější pravidla i nadále platí na území Pražské památkové rezervace, kde se oproti současnému stavu téměř nic nemění. Do druhého pásma budou spadat památkové zóny, kde bude platit volnější varianta, zakazující šíření reklamních plachet a bannerů, reklamy dodatečně umístěné na dopravních prostředcích, ale také rozdávání letáků a vylepování plakátů mimo zkolaudovaná místa. Ve třetím pásmu, na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace, budou zakázány jen reklamní plachty a bannery a reklamy na dopravních prostředcích.

„V naší zemi jsme si zvykli v podnikání provozovat divoký západ, bez ohledu na veřejný zájem. Takhle to ale ve vyspělých zemích nefunguje. Třeba to, aby města vypadala příjemně, a ne jako lunapark, je v Evropě přísně regulováno. Jsem ráda, že se Praha postupně řadí po bok metropolím, kterými je potěšení procházet. Naším cílem není reklamu v Praze zakázat. Jen by měla mít určitou úroveň. Na reklamní plachty se na rozdíl od jiných druhů reklamy zatím žádná pravidla nevztahovala, a tak se objevovaly i na místech, kam rozhodně nepatří,“ vysvětlila radní pro oblast kultury Hana Třeštíková, jedna z iniciátorek nového nařízení.

Některé z firem, které reklamní plachty provozují, deklarovaly, že se nové zákonné úpravě odmítají přizpůsobit a reklamní plachty neodstraní. Praha podle nich narušuje hospodářskou soutěž, jelikož nařízení se vztahuje na reklamní plachty a další druhy reklamy, ale nikoli na reklamní stavby.

„Provozovatelé reklamních plachet neříkají pravdu. My naopak narovnáváme stav – protože oni si na rozdíl od ostatních provozovatelů venkovní reklamy dosud mohli dělat, co chtěli. Na reklamní plachty se totiž dosud mimo historické centrum žádná regulace nevztahovala – na rozdíl od billboardů a bigboardů, které Praha v minulých letech výrazně zregulovala pomocí Pražských stavebních předpisů. Stavební předpisy se však nemohou na reklamní plachty vztahovat, jelikož plachty nespadají do působnosti stavebního zákona,“ připomněla Kristýna Drápalová, která na pražském magistrátu řeší téma vizuálního smogu. Podnikatelům, kteří dosud provozovali bez jakéhokoli omezení reklamní plachty, tak nic nebrání zhotovit jiný reklamní nosič, který však bude muset splňovat stavební předpisy, které stanoví kupříkladu maximální rozměry. Stavební úřad také zkontroluje provedení a stabilitu nosiče, stejně jako požární bezpečnost. Skončí však dosavadní praxe, kdy šlo reklamní plachtu umístit „nadivoko“ kamkoli.

Kontrolovat dodržování nařízení 26/2005 Sb. hl. m. Prahy bude živnostenský odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Za porušení předpisu lze uložit pokutu až do výše 2 mil. korun. Kde nařízení platí, je možné zjistit na Geoportálu Praha.